Com ja és sabut, a les anteriors legislatures es varen amortitzar un grapat de places de treballadors de la Brigada Municipal, del Castell de Capdepera i de les biblioteques, entre altres departaments. Quan algú es jubilava o simplement deixava de treballar per a l'Ajuntament, en lloc de reposar aquestes places simplement s'amortitzaven, fins el punt de deixar unes plantilles molt reduïdes. Des de l'oposició es va acusar el batle, Rafel Fernández, de voler privatitzar els serveis.

Sembla, no obstant, que en aquesta legislatura, hi ha la intenció de recuperar part d'aquestes places, una tasca que no sembla senzilla. En qualsevol cas, aquest dimarts 9 d'abril es va publicar al BOIB l'aprovació inicial de la creació d'una nova plaça de personal laboral, categoria E, del Castell de Capdepera, recuperant d'alguna manera la plaça que es va amortitzar la passada legislatura. 

Segon el regidor del Castell, Yannick Wilken: “Hem tengut molts de problemes per oferir un bon servei en el Castell a causa de la manca de personal. El Castell de Capdepera és el principal símbol del poble i patrimoni de tots i totes. Tenim molt clar que el seu manteniment i l'atenció al públic ha d'estar en mans d'empleats municipals, i farem tot el possible perquè així sigui”. 

Per veure la recuperació de més places possiblement s'haurà d'esperar, doncs un cop s'ha amortitzat una plaça és molt complicat recuperar-la, s'han de complir les taxes de reposició, limitacions legals per augmentar el pressupost del personal, etc. Segons sembla, el Govern central estaria disposat a eliminar la taxa de reposició, per així facilitar als ajuntaments la renovació de les seves plantilles, cada cop més envellides. 

Pel que fa al Castell, històricament s'havia comptat amb quatre treballadors, però la passada legislatura es va jubilar una treballadora i, sorprenentment, es va amortitzar la seva plaça. A això s'hi han d'afegir nombroses baixes mèdiques, algunes de llarga durada. Tot plegat es va intentar solucionar amb un borsí per cobrir baixes i pujant personal de la brigada al Castell. Però les indicades absències per motius mèdics han provocat que en alguns moments només s'hagi pogut comptar amb dues persones. 

Per intentar donar una solució a mig i llarg termini a la manca de personal s'ha creat la indicada plaça de personal laboral que, si no hi ha res de nou, es treurà prest a concurs, i també s'ha obert un borsí per a cobrir baixes en el servei de taquilla. Veurem si en el futur és possible crear més places noves, ja sigui al Castell, a la Brigada o en altres departaments que ho necessitin.