Aquestes setmanes s'han realitzat tasques de manteniment i millora a diferents punts del municipi, reparació de clots i s'ha procedit a neteja, reparació i pintat de l'escala del carrer Sanç I.Recordem que una lectora havia remès una carta fa poc d'un mes  on indicava "Després de tres anys d'estar tancades les escales del carrer per unes hipotètiques obres que s'havien de realitzar (ho hem denunciat a aquesta revista un parell de vegades) i no s'han fetes, divendres passat es varen llevar les  tanques i ja estan obertes als vianants".  Així estaven les escales:http://www.capvermell.org/index.php/agenda/cartes/32484-al-voltant-de-les-escales-del-carrer-rei-sanc-i