Canvi sobtat de temps. A la calor d'aquests dies li queda poc temps. Diumenge s'espera un dia molt complicat, amb ruixats i tempestes que poden ser molt fortes i anar acompanyades de calabruix, vent fort, llamps i mànegues a mart i terra.  Descens de temperatures i possibles precipitacions intenses (20-60 l/m2 en 1 h).

Convé estar molt atent a les notícies i publicacions d'AEMET Balears, netejar arquetes, zones inundables i recollir objectes que puguin caure o sortir volant amb el vent.
La causa, com a final de cada estiu, es deu a l'alta temperatura de l'aigua i molta evaporació que trobarà a les capes altes de l'atmosfera un corrent d'aire molt fred.