Cap Vermell, Policia local i Arxiu-Urbanisme afectats.


Aquestes imatges de la sala d'exposicions del Cap Vermell són esfereïdores. Ja no basten els poals. Han d'estendre plàstics. Set esteses de plàstic de més d'un metre quadrat cada una. Un vertader despropòsit. Qui vol exposar aquí o fer qualsevol cosa? Certament ens fa empegueir perquè ens consta que no és un problema de la tormenta Juliette, si no que s'arrossega des de fa temps.

Ben igual que els locals de la policia local. Amb l'excusa d'un possible trasllat cada vegada que plou es gasten molts d'euros en petites reparacions i xapuses momentànies que, per cert, no estaria de més saber quants doblers es tuden en aquest concepte. 

En definitiva, no tenim sort en les obres públiques municipals. Sense parlar de la coberta del poliesportiu (instal·lada per evitar goteres) també un edifici nou com l'arxiu-urbanisme ja ha partit els efectes de l'aigua en forma d'humitats i goteres. Mal assumpte si analitzam els precedents de la seva construcció. Sols falta que l'escorxador també pateixi del mateix mal. No ens vendria de nou. 

La gestió del manteniment aquests darrers vuit anys ha estat desastrosa.