La valoració que es fa des de varis àmbits és molt positiva


 

El Projecte Millora va arrancar l’any 2014, com un projecte pilot de la regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Capdepera. A una entrevista amb Ivon Renaud, aleshores regidora de Serveis Socials, ens comentava que el projecte funcionava com a prova amb 12 persones “No volem quedar en la simple ajuda econòmica sinó incrementar la formació personal. Passar a una assistència total, que la gent se senti útil”. Des de llavors el projecte s’ha anat consolidant mantenint l’objectiu “d’incidir en el procés de transformació de l'individu i del propi grup a través d'una acció educativa que  permeti adquirir una actitud creativa que modifiqui llur situació i els capaciti com a elements actius de la comunitat a la qual pertanyen”. Aleshores els participants realitzaven tasques 4 dies a la setmana de 9 a 13 hores, un dia de formació  de 10  a 12 h i rebien una beca de 90 euros setmanals. 

 Foto d'arxiu (2014)

Aquella prova es consolidà amb un pressupost anual, que va anar incrementant any rere anys ( 90.000 euros per l’any 2018 i 101.000 euros per 2019) fins 2020 quan l’Ajuntament va aportar per aquest projecte com a pal de paller de l’actuació dels serveis socials. Cal dir que amb el recolzament de totes les forces polítiques amb representació municipal, per tant se pot parlar d’una aposta de tot el consistori que, a més de la dotació pressupostària per cobrir les ajudes, ha hagut d’incrementar el personal per poder fer les valoracions i fer el seguiment de les tasques realitzades.

En acabar el confinament per la COVID, s’inicià el primer grup del 2020 amb 240 beneficiaris, que ha acabat en el mes d’agost, per donar pas al segon grup del que encara no disposem de dades (Dia 10 acabava el termini extraordinari, cobrint-se les 100 places que s’ofertaven).

Cal tenir present la implicació dels treballadors/es i tècnics/ques de l’ajuntament que han de coordinar la feina dels participants, i molt especialment la feina de les 5 integradores socials  i el personal de serveis socials, per programar la feina de 240 beneficiaris, atendre les peculiaritats i necessitats de tots els participants, fer el seguiment i control de les tasques realitzades, seguiment de l’assistència i compliment de les normes, fer les valoracions o gestionar els conflictes que puguin sortir d’aquest col·lectiu (com qualsevol altre tan nombrós) suposa una gran implicació. Però també és important la bona predisposició dels beneficiaris que han realitzat les seves tasques seguint les indicacions dels encarregats de cada grup.

Cal recordar que en línies generals segueix la mateixa estructura inicial, 4 jornades setmanals de tasques comunitàries i una jornada de formació, rebent una beca màxima de 600 euros. La participació es fa en grups amb durada de 3 mesos.

La participació al Projecte Millora permet l'opció de rebre cada 15 dies un lot d'aliments i productes de neteja i higiene bàsics, malgrat ser una ajuda independentment i es pot percebre malgrat no estar al projecte millora i es compleixin els requisits establerts.  A l'espera de l'informe i la valoració del primer grup, amb les deficiències detectades i les propostes de millora que puguin haver, podem veure algunes de les tasques realitzades per aquest primer grup en les diferents àrees són les han dut a terme.

Cal dir que moltes d'aquestes actuacions passen desapercebudes, ja que no són visibles (com ara neteja i desinfecció de dependències municipals o escoles, neteja de zones públiques, etc...).

Pel segon grup s'han apuntat 117 persones i s'ha obert un període extraordinari per a fer sol·licituds fins el dia 10 de setembre, i s'espera arribar als 200 beneficiaris. Aquesta segona fase se desenvoluparia els mesos d'octubre i novembre 2020, el mes de desembre es dedicarà a preparar el tercer grup que arrancarà pel gener.

El regidor de Serveis Socials, Javier García,  ha manifestat que el projecte és tot un èxit. Significa donar l'oportunitat d’obtenir una beca a canvi d’unes tasques a la comunitat i així poder ajudar a les famílies que més ho necessiten al nostre municipi. També vol donar les gràcies a tots els treballadors de Serveis Socials així com de tots els regidors i tècnics dels diferents departaments del consistori per la seva implicació amb el projecte. Sense la implicació de tots i totes aquests projecte no seria possible. En aquest sentit, continuarem acordant i consensuant les futures línies del projecte amb la resta de partits de l’oposició. També vol donar les gràcies a tots els participants del projecte per totes les tasques realitzades al municipi.


Els distints partits de l’oposició, que ja hem dit que recolzaren des d’un primer moment el projecte i les modificacions de crèdit per a fer front a les despeses que suposa, també el valoren positivament.

Núria Garcia de MÉS per Capdepera ens comenta que la valoració general que fan del Projecte Millora és molt positiva, ja que ajudarà a una bona part de la població de Capdepera en una situació econòmica difícil. Pensen que s’ha de seguir endavant amb el projecte, dotant-lo de recursos suficients en previsió d’un hivern complicat. Si s’han de fer canvis o ajust que millorin el projecte estan oberts a consensuar-los per donar resposta als ciutadans i ciutadanes que necessitin els recursos que els pugui oferir l’Ajuntament. Valoren molt positivament que tots els partits del consistori recolzin aquesta línia d’actuació i l’implicació dels treballadors itreballadores dels Serveis Socials.

Per la seva banda Paulí Faba del Partit Popular ens ha comentat que troben que es tracta d’un bon programa, “ encara que podria millora en relació a les bases!. S’ha fet una bona feina i s’ha pogut i es podrà anar ajudant a la gent que més ho necessita! Creiem que és una bona ajuda encara que pensem que s’han de cercar més mesures per ajudar a les petites i grans empreses del municipi, sense oblidar-nos de tots els autònoms”.

Jonathan Romano d'Unidas Podemos, recorda que ja valorà anteriorment com a molt positiu el projecte que, a més d'incidir en les necessitats econòmiques de la població més vulnerable, ajuda a la inserció social d'aquestes persones. L'any 2020 ens enfrontam a una situació diferent per la COVID i les necessitats bàsiques s'han ampliat i afecten a un major nombre d'usuaris. Per això recolzaren al PSOE en l'ampliació de crèdit del projecte per poder arribar a 200 beneficiaris i que no quedaran desemparats davant els lloguer, rebuts i despeses bàsics mensuals.  Demanem continuar amb el projecte durant l'hivern i animem a la gent i als Serveis Socials per a que no amollin.

Dit això, aquests són algunes de les tasques realitzades (insistim no és una llista exhaustiva!).

 
Escoles i escoletesDependències municipals


Espais públics i platges


Zones esportives
Castell de Capdepera
Totes aquestes labors es realitzen gràcies a la coordinació del departament de benestar social i tots els departaments de l'Ajuntament que col·laboren amb el PROJECTE MILLORA.

Moltes gràcies a totes les persones que hi participau.