Un grup d'operaris d'Acciona va fer net la zona vegetal al voltant de les xarxes de cablejat de la carretera de sa Pedruscada. L'equip de treball van llevar l’excés de vegetació que pot fer malbé a l'estesa de cablejat: branques, mates, herba, pinotells....  Se crea així una franja de protecció i se revisa la xarxa