Feia un temps que no havíem constatat cap fuita important de les canonades que fan la distribució de les aigües depurades de la bassa de Son Jaumell. De fet la darrera nota publicada data de 2017 (per be que tenim algunes del 2013, 2014 i 2017). Durant una setmana ha estat tancat el camí del Pi de s'Horta al trànsit per l'adob d'una fuita d'agua. Dijous l'obra estava pràcticament enllestida, pendent de l'asfalt. En aquest tram de la canonada s'han produït vàries fuites, algunes amb prou força com per aixecar l'asfalt.