El proper dilluns, 27 de juliol, es retiraran els contenidors de les àrees d'aportació de la zona rural del municipi de Capdepera.- A partir del 27 de juliol els residus s'hauran de dur a la DEIXALLERIA, situada al C/ dels Fusters, al polígon de Capdepera.
-  L'abandonament de residus pot suposar una sanció de fins a 900 €.
-  Aquest canvi comportarà un gran benefici per al medi ambient i per al nostre municipi.

Per aquesta raó agraïm la vostra col·laboració.