Tot i que, de moment no ens consta cap denúncia feta, Costes autoritzava "Entre los hitos 511 a 518 en el Paseo Marítimo de Cala Gat" i s'ha fet del 509 al 520.

Ara que ja s'ha obert al públic el passeig, tot i que encara hi ha gent treballant-hi i que encara queden fites (hitos) per col·locar, hem pogut comprovar que les obres també han excedit la zona delimitada per Costes. De fet la fita 511 està cinc metres abans d'arribar a la plaça de ses Àncores i les obres han començat just vora la fita 509 que està damunt el mur de Can March (després de la plaça). 


La fita 518 no l'hem trobada. I en aquest cas totes les fites són fàcils d'identificar ja que estan a la paret interior del passeig. La fita 517, com es pot veure a la imatge, està aferrada a la casa i encara no està subjecte.Desconeixem si hi ha autoritzacions verbals o escrites per acabar el passeig fins la fita 520 que voreja el Norai, però, hi hagi denúncia o no, a aquesta zona no s'ha seguit les pautes donades per Costes, segons la carta remesa al GOB:
També s'han fetes obres que excedeixen l'autorització? Actuarà Demarcació de Costes en aquesta zona? I la pregunta que molts es fan: si hi ha sanció l'haurem de pagar amb els nostres imposts? Sabeu què fa l'Ajuntament quan un particular demana un permís d'obres i s'excedeix d'allò que ha sol·licitat? Caldria saber qui són els responsables d'aquestes presumptes irregularitats.