Segons Terraferida, a Capdepera afectarà a 86,6 Ha de 43 parcel·les


 Fotografia d'arxiu

 

Fa unes setmanes el Govern publicava un decret de mesures urgents de protecció del territori que, segons fons del Govern, protegien  51.700 hectàrees. Una recerca de Terraferida  els ha donat com a resultat que les hectàrees protegides en realitat són només 5.251, entre d’altres motius perquè prop del 50% de les parcel·les que el Govern considera que ha protegit ja estan edificades.

Segons Terraferida: “ El Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears, no protegeix el sòl rústic com va explicar el Govern. La informació emesa després de l'aprovació del decret deia, pel que fa al sòl rústic, que es protegien 51.760 hectàrees, el que suposava un 15% de la superfície d’aquest sòl a Mallorca. La protecció, segons el Govern, vendria del fet que el decret llei prohibeix l'edificació dins les Àrees de Prevenció de Riscos (APR), figura de les Directrius d’Ordenació Territorial que estableix 4 categories: Incendi, Erosió, Esllavissament i Inundació. Amb la nova Llei agrària, les Zones d’alt Risc d’Incendi (ZAR) són actualment APR d’incendis.

Terraferida ha pogut calcular amb detall les parcel·les i superfícies realment afectades mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG). Aquesta eina permet superposar les capes d'informació (cadastre, APRs, altres figures de Sòl Rústic Protegit, etc.) i comprovar que les parcel·les que passen a ser inedificables amb el decret llei són 1.489, que ocupen 5.251 hectàrees”

 Al mapes de Mallorca se pot veure la diferència entre les xifres del Govern i les de Terraferida. 

 

Pel que fa a Capdepera, també ha passat una cosa semblant. Sempre segons Terraferida, les parcel·les i les hectàrees afectades són menors de les previstes

Terreny del municipi de Capdepera protegit, segons el Govern


Terreny del municipi de Capdepera protegit, segons Terraferida. 

No disposem de l’Informe de les zones del municipi afectades pel decret de protecció que ha elaborat l’Ajuntament de Capdepera, però sabem que s’ha realitzat pels tècnics municipals.Dades de Terraferida