Les obres del passeigs Marítim i de Cala Gat no estan afectades per decret de paralització de les activitats econòmiques no essencials. 

Ja informàrem va unes setmanes que les obres del Passeig Marítim i Cala Gat seguien  a ritme lent per mor de les mesures de precaució imposades pel Decret d’Alerta. Quan el govern va limitar l’activitat econòmica a activitats essencials, amb la intenció d’intensificar la quarantena, molts de veïns s’han estranyat que les esmentades obres continuessin. El cert és que degut a la Delegació de Costes les va declarar com a “obres d’urgència” han pogut seguir actives.El fet d’haver d’aplicar un estricte protocol per garantir la salut dels 13 operaris ( la meitat del personal que hauria de fer la feina) , especialment guardar la distància mínima, farà que no  s’arribin a complir els terminis d’execució  d’obra. Per tant les obres no estaran acabades pel juny com estava prevists.Al passeig Marítim, ja s’ha començat a formigonar els murs i s’estan fent els murs de contenció. En canvi, al passeig de cala Gat, que va passar per ull en dos punts, l’obra avança més a poc a poc i encara retiren enderrocs i se fan feines de contenció.

Els enderrocs i residus àrids  de les obres dels passeig de Cala Rajada són dut a Sa Gravera, un lloc on podem estar dipositats ja que. de moment. les instal·lacions de MAC Insular estan tancades i no poden dur-se’ls.  Així que els camions les duen al clot de Sa Gravera on son acaramullats i, els que poden servir, són tractats (esmicolats) per poder ser usat en la pròpia obra.

Alguns veïns de la Gravera ens han comentat que la trituració dels enderrocs provoquen renous molests i pensaven que quedarien dipositats al fons de la Gravera, cosa que ja hem comentat que serà provisionalment mentre no es puguin transportar al lloc de tractament.

IB3 informà de l’estat de les obres. Imatges IB3 i lectors.
Agraïm als qui ens han fet arribar les imatges que publiquen (recordeu que estam en confinament i no podem accedir personalment). Gràcies.