Com informaven al mes de juny l'Ajuntament de Capdepera muntà l'escola d'estiu d'horabaixa. Una aposta per facilitar als veïns la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar, ara ens ofereix algunes dades...

Image
L'escola d'estiu d'horabaixa acull a 40 nins i nines el mes de juliol.
    L'escola d'estiu d'horabaixa va acollir a 40 nins d'entre 3 i 12 anys durant el mes de juliol en el col•legi s'Auba de Cala Rajada i al poliesportiu de Capdepera. L'Ajuntament ha organitzat aquest oferta per primera vegada, oferint un espai de jocs amb un disseny educatiu que faciliti als pares a conciliar la vida laboral amb la vida familiar.
    Per tan sol 30 euros al mes i 15 euros la quinzena i amb un ampli marge en horari de tard, de 15:00 a 20.00 hores, els nins han participat de jocs esportius, creatius, lúdics i educatius.
    Subvencionat pel Govern Balear, i cofinançat amb el Fons Social Europeu, la iniciativa ha tingut una òptima resposta per part dels pares, als que l'Ajuntament els ha enquestat per conèixer el nivell de satisfacció.

Image

    L'escola d'estiu d'horabaixa preveu integrar els nins participants a les festes del municipi durant la segona quinzena d'agost.  L'Ajuntament pretén donar continuïtat a un espai necessari i demandat en el municipi.