El batle es compromet a mantenir el termini de Setmana Santa. Les modificacions a l'ordenança de Policia i Bon Govern es consensuaran amb el sector hoteler i els constructors.

    El dimecres, dia 27, va tenir lloc la reunió entre el batle, Bartomeu Alzina,  i una representació de l’Associació Hotelera, encapçalada pel seu president, Joan Massanet, que “Cap Vermell” havia anunciat. El tema a tractar, com també havíem dit, no era altre que la pròrroga, o no, dels terminis que estableix l’ordenança de Policia i Bon Govern relativa a construcció d’estructures. Ens hi havíem referit dient que la possibilitat de perllongar fins a l’1 de maig aquest termini, quan l’ordenança n’estableix la Setmana Santa, havia encès l’alarma precisament en el sector hoteler.

    El primer que va fer l’Ajuntament, davant els senyals inequívocs que li arribaren de la crisi que es podia desencadenar, va ser desconvocar un Ple extraordinari que s’havia de celebrar el passat dia 22, per a dur a terme la modificació de l’ordenança. I la segona cosa va ser acceptar aquesta reunió que se va celebrar, com dèiem, el dimecres. Les fonts consultades per “Cap Vermell” ens han assegurat que el batle s’ha compromès a mantenir, enguany, la Setmana Santa com a data final per a aixecar estructures. D’altra banda, i considerant que l’ordenança no satisfà plenament tots els sectors implicats, els constructors en primer terme, evidentment, l’Ajuntament vol establir un període de consultes amb uns i altres per tal de consensuar els canvis que facin falta perquè ningú en surti perjudicat.

    Des de “Cap Vermell” no podem sinó felicitar la capacitat de reacció que el batle ha demostrat en aquest cas, reconduint un possible problema i mirant d’establir les bases per a la seva definitiva resolució. Ben fet.