CAP VERMELL PROPOSA

I

L'AJUNTAMENT DISPOSA

Un dels fets cabdals del Rei En Jaume a Mallorca fou la conquesta de menorca a través de l'anomenat TRACTAT DE CAPDEPERA. És per això, que en un any ple de commemoracions, hauríem de recordar i fer recordar aquest fet als capdavanters d'aquestes celebracions arreu de tots els Països Catalans.

CLICAU DAMUNT PER AMPLIAR-HO

A la crònica de Jaume I, anomenada Llibre dels feits, s’hi pot llegir que durant la tercera vinguda del rei a Mallorca, el mes de juny de 1231, pràcticament pacificada tota l’illa, va enviar uns ambaixadors, entre els quals hi havia Ramon Serra, comendador de l’Ordre del Temple de Jerusalen, per demanar la submissió dels musulmans menorquins, després de simular un gran exercit ordenant calar foc a més de tres-centes fogueres..i que ell, personalment, estava al cap de la Pera, que és a vista de Menorques...

... E quan venc que es volia escurir, enans que menjàssem, ... metem foc en més de tres-cents llocs per les mates ça e lla, en semblança d’host qui lla albergava. E quan açó viren los sarraïns [de Menorca] enviaren dir per dos vells als nostres missatgers: ¿E a què era açò d’aquells fosc que es feien al cap de la Pera? E dixeren los nostres, que açò era el rei qui era aquí ab ses hosts... E, quan los sarraïns oïren açò hagueren gran temor... i se sotmeteren a Jaume.


... E enviaren-nos a dir los nostros missatgers que aguiàssen bé la casa en què nós érem; e faem la bé aguiar altre jonc; e metem cobertors nostres e d’aquells que eren ab nós, per les parets de la casa d’allí on se devien metre; e vestim-nos los mellors vestits que haviem... per rebre els ambaixadors de Menorca.