Una divulgativa lliçó magistral de medievalisme.

 Dimecres, 13 de març, a la sala d’actes de l’Arxiu Municipal de Capdepera na Maria Barceló i Crespí va pronunciar una conferència sota el títol “Ésser dona a l’Edat Mitjana”. La conferencia tanca el programa d’actes del Dia Internacional de la Dona que s’han dut a terme a Capdepera.
 

Primerament la batlessa de Capdepera, Mireia Ferrer, va donar la benvinguda als assistents (que omplien la sala) i agraí a na Maria Barceló la seva presència. També anuncià que aquesta conferència obre un cicle que es vol du a terme per oferir una visió de la vida de les dones a totes les etapes de la història.
 

Per la seva banda na Maria Massanet, va presentar a na Maria Barceló fent un repàs a l’ample currículum de na Maria Barceló, Catedràtica Emèrita d'Història Medieval de la Universitat de les Illes Balears.

Abans d’iniciar la conferència na Maria Barceló va donar les gràcies i es mostrà molt complaguda de poder venir a Capdepera ja que considera que una de les tasques de ser professora és  “a més de la docència i investigació, la transmissió de coneixements, és a dir la divulgació sempre que sigui rigorosa i científica”. Comentà que intentà  que la conferencia tingués un nivell assequible per tothom, però essent rigorosa.La conferència, que esperem publicar íntegra, va fer un repàs a distints aspectes de la vida de la dona a l’època medieval, constatant les escasses referències de dones en els textos de l’època. Durant gairebé una hora i mitja, amb el suport d’imatges, vam rebre gran quantitat d’informació sobre l’educació, treballs i activitat econòmica, valoració social de la dona, la relació dona a l’art i les lletres, etc... sense deixar d’anomenar dones que va tenir gran rellevància.

En acabar la conferència les autoritats municipals i organitzadors i alguns dels presents que van ser alumnes seus volgueren saludar a na Maria Barceló.