Foto de posat
Aquesta fotografia l'han datada a principi de segle, per devers 1912. Es veu que és molt antiga tan pel color com pels vestits dels personatges que hi surten 
L'imatge, treta a un pati interior, és preciosa i el fotògraf ha sabut captar l'estat d'ànim dels qui posen davant la càmera. Semblants seriosos i mirada fitxa a l'objectiu.
 


A l'esquerra na Bel Sureda Flaquer "Vergera", la seva mare Antònia Flaquer Flaquer "de Son Mengol", i el nin és en Miquel Sureda Flaquer "Verger".