La custòdia del territori es va implantant a les IllesA les diferents illes, ja hi comença a haver una relació significativa de finques privades i varis milers d'hectàrees que participen de la conservació dels valors territorials mitjançant la figura de la custòdia del territori.

Aquest passat dimecres es va celebrar l'Assemblea anual de la ICTIB, la xarxa de custòdia de Balears (ICTIB: Iniciativa per la Custòdia del Territori a les Illes Balears). Una associació que, malgrat l'actual situació de greu recessió econòmica, continua augmentant el nombre de membres, conforme s'entenen les avantatges d'aquesta filosofia de conservació “des de baix”.

La custòdia del territori és una eina que promou la implicació de propietaris i gestors en la conservació dels valors naturals, paisatgístics i culturals. Funciona en base a acords de custòdia, això és, un pacte voluntari entre un propietari o gestor i una entitat de custòdia, amb la finalitat de mantenir, recuperar i millorar una àrea concreta. Les entitats orienten, assessoren i, en ocasions, poden gestionar directament.

En la xarxa de Balears ICTIB hi participen diverses entitats sense ànim de lucre, algunes institucions públiques i també persones a títol particular. Actualment compta amb 20 membres i enguany se n'hi afegiran alguns més.

Els mecanismes de la custòdia del territori fa molts anys que es venen experimentant en altres països, especialment en el nord d'Europa i a diversos indrets d'Amèrica. Compta amb diferents mecanismes per poder-se adaptar a les particularitats de cada cas.

Així, a les nostres illes, hi trobam casos com:
- La gestió en propietat de finques emblemàtiques, com Ariant (a Pollença, gestionada per la Fundació Vida Silvestre Mediterrània) o la Trapa (a Andratx, gestionada pel GOB de Mallorca).
- La gestió directa per acord amb la propietat, com en els casos de la Fundació Maria Ferret (a Mallorca) Cáritas i Lithica (a Menorca) o el GEN (a Eivissa).
- La gestió agrària de 25 finques de Menorca  acordada entre pagesos i propietaris i el GOB.
- L'assessorament científic sobre el maneig d'espècies d'alt interès, com el cas del Jardí Botànic de Sóller o de la Fundació per a la Conservació del Voltor Negre.

Devers unes 10.000 hectàrees illenques es troben ja avui apostant per a conservar de manera activa els valors del territori i fomentant la implicació dels actors que hi intervenen a partir de la divulgació, l'organització de voluntariat, l'intercanvi de coneixements o la innovació.

A nivell d'Estat, es van comptabilitzar en 2012 unes 345.000 hectàrees en custòdia, corresponents a més de 2000 acords establerts entre propietaris i entitats. Les Illes també van fent camí.