Image

Que som dels municipis amb la mitjana de més policies de Mallorca (4,7 per habitant)

Que a Son Servera faran un carril bici que junti totes les localitats del municipi (quina enveja!)

Que en l'actualitat  passen 21.410 cotxes cada dia per la carretera Palma -Manacor.

Que la progressia troba que si el tren arriba a Artà ja podrem estar contents.

Que l'any passat es varen vendre mensy discs (CD) a Espanya que quinze anys enrrera (1991)

Que l'educació formal a les Illes està en una crisi profunda: 40% dels qui acaben ESO són analfabets funcionals.