Quan el líder del PP, Joan Ferrer, digué mentider al batle, aquest respongué que ja havia fet un desmentit a Televisió de Mallorca i reconegut l'escrit de l'anterior consistori de dia 12 de juny comunicant a la Conselleria d'Interior el tema de la Policia.

En Prebe es despenjà dient que aquí no es veu TV de Mallorca i mantengué les seves acusacions...

...des d'aquí, li volem dir que

1 ...si no podem veure un canal de televisió, de qui és responsabilitat? Què feren en 4 anys en aquest sentit?

2... com bé sap ell, tots els programes de TV Mallorca es poden veure per Internet a l'adreça http://tvmallorca.net

3 ...i que no digui que desconeix aquest aspecte perque no és la primera vegada que fa manifestacions a aquest mitjà. Tenim la foto!

 

Image

...i que ara no tregui pit pel tema de la Policia perquè aquest encara pot esquitxar a més d'un!

Alguns pensam que no es pot bravejar de com se va dur la regidoria d'interior aquests darrers anys.