Segons la web del Govern Balear que aquí mateix anunciam


Com podeu veure, la publicitat institucional del Govern Balear aquest mes a aquesta mateixa pàgina web tracta dels comenrços emblemàtics. Una molt bona proposta.


La història d’un poble s’explica també a través dels seus comerços i, sobretot, a partir de les persones que hi estan al capdavant, famílies que han mantingut el negoci fins a l’actualitat. Emblemàtics de les Illes Balears és un recorregut per aquests negocis tradicionals que contribueixen a la singularitat dels espais urbans i, en definitiva, dels municipis.

A través d’aquesta web descobrireu els comerços que perduren en la memòria col·lectiva de la gent i que han contribuït a l’economia, a la cultura i a la història viva del seu municipi. Són milers d’històries personals que conformen un negoci: relleu generacional, oficis recuperats, relats familiars que coneixem gràcies a la implicació i la generositat dels propietaris i treballadors, que ens obren les portes del seu negoci. Moltes gràcies a tots ells!

El problema és que no podem creure que no hi figuri cap establiment de Capdepera. Els interessats, d'una i altra banda, haurien de fer alguna cosa.