Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 3 la cultura als bars i comerços


ART I COPES ja va per la quinzena edició a Sa Pobla. Senzillament es tracta que a cada bar hi exposi un artista. A Artà fan el SHOP ARTÀ UN MUSEU A CEL OBERT, on els artistes mostren la seva obra als aparadors dels comerços. 

Propostes que crean noves dinàmiques quan els ajuntaments es posen al davant.

Hi ha res a fer a Capdepera?