Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi: 1 Transparència
UH 2-O9-2022
Cinc anys després d'entrar en vigor la llei de transparència: Capdepera no aprova en aquest tema. Altres municipis com Calvià o Inca sí ho fan. Hi ha un perquè? Sembla una qüestió banal però si altres ho poden fer i a més el partit n'alardeja, perquè no s'aconsegueix aquí. Perquè a Capdepera no es compleix la llei? A qui volen enganar?

El model d'anàlisi, dissenyat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona (LPCCP, UAB), actualment constituït com a grup de recerca ComSET (Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència), integra 52 indicadors que valoren dos tipus de criteris de validació: que hi hagi informació actualitzada referida de la gestió i que estigui correctament situada i fàcilment localitzable.


A Capdepera, no!


A Capdepera el nivell de transparència segons el mapa d'infoparticipa.com està al 13%. Molta feina a fer....