Devers la Sala ha estat vera allò d'any nou, vida nova. Si més no pel que fa a la sortida dels funcionaris per anar a berenar. Ara, tots els empleats de la casa (tret d'un que queda de guàrdia en el registre i un  altre a Cultura), han de sortir a la mateixa hora: de 10 a 10'30.

Conseqüències (fins allà on sabem):

- La mesura és acceptada per tot l'equip de govern, però no compartida. Hi ha membres que creuen que s'haurien de fer dos torns.

- La mesura ha estat rebuda amb no poques reticències per no pocs funcionaris. Entre d'altres coses, diuen que si s'ha de complir l'horari en sentit estricte es pot deixar una persona amb la paraula a la boca.

- La mesura, segons les persones amb qui n'hem parlat (no hem fet una enquesta, ni molt manco), pot ser aclaridora per al públic: ara se sap que de de 10 a 10'30 els funcionaris berenen. 

Pensam que si la mesura ha estat negociada amb els funcionaris, ja està bé. Si no...