La companyia va decidir no traslladar als clients els increments dels costos i ha provocat un descens del 6 % del benefici net, que ha estat de 680 milions d'euros el 2021

Juan Roig i membres del Comitè de Direcció de Mercadona després de la celebració de la Roda de Premsa 2021


 

Mercadona ha incrementat les vendes consolidades en superfície constant un 3,3 % el 2021, fins als 27.819 milions d'euros, i ha obtingut un benefici de 680 milions, un 6% menys que el 2020.  En aquests dotze mesos, especialment des de l’abril, la companyia ha afrontat un context econòmic i social complex, en el qual ha hagut de gestionar les diverses mesures de les diferents administracions en relació amb la pandèmia.  Així com un elevat increment dels costos derivat del creixement disparat de les matèries primeres, el transport o els preus industrials.

Enfront d'aquesta conjuntura inflacionista i per minimitzar-ne l’impacte en els preus de venda, va decidir no traslladar als clients la totalitat d'aquestes importants pujades. Això ha generat un impacte negatiu de 100 milions d'euros en els marges operatius que s'ha traduït en una reducció del 6 % en el benefici net, que el 2021 ha estat de 680 milions d'euros.

1.200 milions d'euros d'inversió i creació de 1.000 nous llocs de treball

Mercadona ha continuat avançant en la seva transformació per consolidar un model d'empresa més digital, productiva i sostenible. Per a això, durant aquest any ha fet un nou esforç inversor de 1.200 milions d'euros, xifra que, sumada a la inversió dels tres exercicis anteriors, supera els 5.000 milions.

 

Com a resultat d'aquesta inversió, ha finalitzat el 2021 amb 1.662 supermercats. També, ha mantingut el procés de renovació i ha acabat l'any amb 1.200 supermercats adaptats al nou Model de Botiga Eficient . A més, ha continuat la implantació de la secció A punt per Menjar, fet que li ha permès tancar l'exercici amb 825 botigues amb aquesta nova secció.

Mercadona també ha materialitzat la creació de 1.000 nous llocs de treball directes, estables i de qualitat, que han elevat el total de la plantilla fins a les 96.000 persones, 2.500 d'elles a Portugal. Així mateix, el Comitè de Direcció va acordar apujar el sou del conjunt del personal d'acord amb l’increment de l'IPC -un 6,5 % a Espanya i un 2,7 % a Portugal.

El compromís de la companyia amb la generació de llocs de treball de qualitat també s'ha vist reflectit al llarg de l'any a través de diferents iniciatives. Per exemple, durant el 2021 s'ha seguit desenvolupant una important tasca preventiva i formativa en matèria de salut laboral, factor que ha cobrat un protagonisme encara més gran en un context de pandèmia. Una altra mostra d'aquest compromís és la incorporació de noves aplicacions tecnològiques per facilitar la conciliació laboral i familiar.

Avançar en la transformació digital i la sostenibilitat

El 2021, Mercadona ha aconseguit consolidar el seu servei de compra online (“Ruscs” i Telecompra) i elevar les vendes fins als 510 milions d'euros, xifra que representa un creixement del 40 % respecte de l'any anterior.

La companyia també ha invertit més de 49 milions d'euros en diferents iniciatives i mesures adreçades a potenciar un impacte més positiu i sostenible en totes les seves accions.

D’altra banda, conscient de l'impacte social que la COVID-19 està generant, ha incrementat en un 21 % les donacions de productes de primera necessitat.

Una inversió de 1.100 milions d'euros el 2022 i 1.000 nous llocs de treball

Mercadona té previst invertir 1.100 milions l’any 2022 per continuar impulsant el seu pla estratègic de transformació.

El president de Mercadona, Juan Roig, ha manifestat que “el 2022 el nostre pla d’inversió continua. Estic segur que, amb l'esforç individual i col·lectiu dels 96.000, aconseguirem les fites que ens hem marcat”.

Projecte Llegat Juan Roig i Hortensia Herrero

Un any més, tant Juan Roig, com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, han reforçat el seu compromís amb la societat i han decidit reinvertir-hi una part important dels dividends provinents de la seva participació en la companyia i del seu patrimoni personal. En total, han destinat 100 milions d'euros el 2021 a diferents iniciatives (emprenedoria, formació, esport, entreteniment, art i cultura), que han canalitzat a través del Projecte Llegat.