184m2 + 34m de pati


Més informació: Vicenç Navarro, contacte 628860259 son 184m + 34m de Pati,  Tlf. de contacte 628860259   )