Na Claudia ens ha remès aquestes imatges panoràmiques de l'excursió de les Cranques Reumàtiques al puig de n'Alí.