Claudia ens ha  remès algunes panoràmiques de la pujada al puig Caragolí, pels Cingles de Son Rul·lan.

Pujada feta per les Cranques reumàtiques, des de Deià