Cranques reumàtiques

Excursió al puig de n'Alí
26 d'abril 2009


 


    El proper dia 26 d'abril, el grup excursionista Cranques Reumàtiques farem l'excursió  que teniem prevista per pujar al Puig de n’Alí. Fariem la ruta del camí dels Horts des de Caimari.
    A la mateixa excursió patrlarem de quin dia feim la des Fumat (Pollença) si la feim el mes de maig o com a sortida extraordinària  
    Per favor avisau  els altres amics/es i, malgrat sigui una sortida amb cotxes particulars, apuntau-vos a l'oficina d'informació
   Gràcies
  
Image