RELACIÓ DE SORTIDES  /  TEMPORADA 2022  
CLUB EXCURSIONISTA CAMINA CAMINARAS DE SON SERVERA i CRANQUES REUMÀTIQUES

 DATA                                  EXCURSIÓ                                               DIFICULTAT/TRANSPORT

02/01/2022

Cremar el torró pel voltants de S.Servera

*

 

09/01/2022

Talaia de Son Jaumell

**

Pendent

13/02/2022

Bec de Ferrutx

**

Pendent

13/03/2022

Orient a Sòller

***

Pendent

14 a 17/04/2022

Excursions per Ibiza

**

Pendent

08/05/2022

Costa dels Pins-Cala Rajada

**

Pendent

02/07/2022

Sopar de cloenda

******

 

18/09/2022

Calo des Moro-Cap de Ses Salines

**

Pendent

09/10/2022

Serra de Llodrà

**

Pendent

13/11/2022

Bunyola-Alaró

**

Pendent

11/12/2021

Serra de Son Jordi.

**

Pendent

 

*Fácil  ** Mitjana*** Difícil **** Molt Difícil

 

 

 

 


NOTA :

Les excursions que se facin amb cotxe, se pagarà 5.-€ a la persona que dur el cotxe.

Les quotes del bus son: 13€ no socis   i   8 € els socis

Els que no estan federats, a cada excursió han de pagar 5€ pel seguro                                                            

Normes básiques:

Totes les sortides,  es realitzaran en autocar o cotxe i partirem de l’aparcament del Müller de Son Servera a les 8:00 hores.

Proximament s’informará de se nova compte des club per porer fer s’ingres amb l’import dels preus acordats segons siguin o no socis(s’haurá de posar els noms, llinatges). El plaç será fins a les 14:00 hores del dijous abans de l’excursió.

L’itinerari de les excursions podrà ser canviat o anul.lat per motius varis (meteorològics,problemes d’accés,etc.)

Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona major d’edat.

La indumentaria serà l’adequada segons la temporada en que es realitzi l’excursió(BOTES DE MUNTANYA, impermeable, gorra, ulleres de sol, etc.)

El menjar i beure el portara cadascú individualment(el Club no es fa responsable de l’avituallament)

Es prega guardar silenci i respectar el medi ambient. Cadascú es farà càrreg de les seves deixalles.

Seguiu sempre les indicacions del guia i no perdeu mai de vista a la resta del grup.

En cas d’emergència crideu al 112.

En cas d’omplir-se totes les places, els socis tendran preferencia sobre els que no ho són.

Només els socis federats obtindran els avantatges de l’assegurança de la federació.

C