TEMPORADA 2019 RELACIÓ DE SORTIDES
Club excursionista Camina Caminaràs i  Cranques Reumàtiques

EXCURSIÓ i DATA

30/12/2018 Cremar el torró pel voltants de S.Servera

20/01/2019 Volta en pel Parc de Llevant

10/02/2019 Fita des Ram

09 i 10/03/2019 Lluc-Tossals Verds-Sòller

07/04/2019 Mortitx

12/05/2019 Valldemossa-Deia

29/06/2019 Sopar de cloenda

22/09/2019 Far de Ses Salines i Colònia de Sant Jordi

10/2019 Cap de Setmana a Menorca

10/11/2019 Puig Tomir

08/12/2019 Camí des Correu i variants


NOTA :

- Les excursions que se facin amb cotxe, se pagarà 5.-€ a la persona que dur el cotxe.
- Les quotes del bus son: 13€ no socis i 8 € els socis
- Els que no estan federats, a cada excursió han de pagar 5€ per l’assegurança


Normes básiques
:

- Totes les sortides, es realitzaran en autocar o cotxe i partirem de l’aparcament del Müller de Son Servera a les 8:00 hores.
- Per poder venir a les excursions s’haurà de fer un ingrés al nº de compte ES09 0061-0037-81-0065570115 de Bca.March amb l’import dels preus acordats  segons siguin o no socis(s’haurà de posar els noms, llinatges). El termini serà fins a les 14:00 hores del dijous abans de l’excursió.
- L’itinerari de les excursions podrà ser canviat o anul·lat per motius varis (meteorològics, problemes d’accès, etc.)
- Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona major d’edat.
- La roba serà l’adequada segons la temporada en que es realitzi l’excursió (BOTES DE MUNTANYA, impermeable, gorra, ulleres de sol, etc.)
- El menjar i beure el portarà cadascú individualment(el Club no es fa responsable de l’avituallament)
- Es prega guardar silenci i respectar el medi ambient. Cadascú es farà càrrec de les seves deixalles.
- Seguiu sempre les indicacions del guia i no perdeu mai de vista a la resta del grup.
- En cas d’emergència crideu al 112.
- En cas d’omplir-se totes les places, els socis tindran preferència sobre els que no ho són.
- Només els socis federats obtindran els avantatges de l’assegurança de la federació.
- Cal estar en bon estat físic, per aquest motiu es recomana un entrenament periòdic.