RELACIÓ DE SORTIDES DE LA TEMPORADA 2016


Grup excursionista CRANQUES REUMÀTIQUES de Capdepera /
Club excursionista CAMINA CAMINARàS de Son Servera DATA                                  EXCURSIÓ                                                DIFICULTAT

03-01-16

Cremar el torró pel voltants de S.Servera(Trail)

*

24-01-16

Serra de Galdent                                                                         

**

14-02-16

Mirador de S’Arxiduc i Ermita Ramon Llull


**

13-03-16

Cala Pi

**

10-04-16

Conjunta amb els altres Grups de Llevant(Serra Sant Jordi)

**

08-05-16

Son Olesa- Port des Canonge

***

03-07-16

Sopar de cloenda

*****

10-09-16

Pujada a Lluc 

**

18-09-16

Platges Gaballines

**

09-10-16

Sa Gubia

**

13-11-16

 Sa Rateta – Na Franquesa – l’Ofre

***

08-12/ 11-12

Sortida a Menorca

**

 

*Fácil  ** Mitjana*** Difícil **** Molt Difícil

 

 

 

 

 

 

 

NOTA :

Les excursions que se facin amb cotxe, se pagarà 5.-€ a la persona que dur el cotxe.

Les quotes del bus son: 10€ no socis   i   8 € els socis

Els que no estan federats, a cada excursió han de pagar 5€ pel seguro                                                             

Normes básiques:

Totes les sortides,  es realitzaran en autocar o cotxe i partirem de l’aparcament del Müller de Son Servera a les 8:00 hores.

Per poder venir a les excursions s’haurà de fer un ingrés al nº de compte 0487-2075-90-2000002101 de Sa Nostra amb l’import dels preus acordats segons siguin o no socis(s’haurá de posar els noms, llinatges). El plaç será fins a les 14:00 hores del dijous abans de l’excursió.

L’itinerari de les excursions podrà ser canviat o anul.lat per motius varis(meteorològics,problemes d’accés,etc.)

Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona major d’edat.

La indumentaria serà l’adequada segons la temporada en que es realitzi l’excursió(BOTES DE MUNTANYA, impermeable, gorra, ulleres de sol, etc.)

El menjar i beure el portara cadascú individualment(el Club no es fa responsable de l’avituallament)

Es prega guardar silenci i respectar el medi ambient. Cadascú es farà càrreg de les seves deixalles.

Seguiu sempre les indicacions del guia i no perdeu mai de vista a la resta del grup.

En cas d’emergència crideu al 112.

En cas d’omplir-se totes les places, els socis tendran preferencia sobre els que no ho són.

Només els socis federats obtindran els avantatges de l’assegurança de la federació.

Cal estar en bon estat físic, per aquest motiu es recomana un entrenament periòdic.