Relació de sortides de la temporada 2015Grups excursionistes Cranques Reumàtiques/ Camina, caminaràs

 

 DATA                                   EXCURSIÓ                                               DIFICULTAT

25-01-15

Castell de Santueri (Felanitx)    

                                                                        

**

15-02-15

Puig de S’Alcadena
(aconsellam dur frontal)                                                                  


***

15-03-15

Costa dels Pins – Cala Mesquida

**

19-04-15

Puig Caragoler de Femenia

***

10-05-15

Sa Costera,
des del Mirador de ses Barques a Cala Tuent         

***

27-06-15

Sopar de cloenda

 

12-09-15

Pujada a Lluc de la Part Forana

 

20-09-15

De Cala s’Almunia al Cap de Ses Salines

**

10 a 12 Octubre

Travessa Bunyola - Lluc

 

15-11-15

 Avenc de Son Pou- Alaró

 

**

13-12-15

Punta del Cap de Catalunya (Formentor)

**

 

*Fácil   ** Mitjana*** Difícil   **** Molt Difícil

 

                            

NOTA :.

Les quotes del bus son: 15€ no socis   i   8 € els socis

Normes básiques:

Totes les sortides,  es realitzaran en autocar o cotxe i partirem de l’aparcament del Müller de Son Servera a les 8:15 hores i de la plaça de la Constitució de Capdepera a les 8:00

Per poder venir a les excursions s’haurà de fer un ingrés al nº de compte 0487-2075-90-2000002101 de Sa Nostra amb l’import dels preus acordats segons siguin o no socis(s’haurá de posar els noms, llinatges). El plaç será fins a les 14:00 hores del dijous abans de l’excursió.

L’itinerari de les excursions podrà ser canviat o anul.lat per motius varis(meteorològics, problemes d’accés,etc.)

Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona major d’edat.

La indumentaria serà l’adequada segons la temporada en que es realitzi l’excursió(BOTES DE MUNTANYA, impermeable, gorra, ulleres de sol, etc.)

El menjar i beure el portara cadascú individualment(el Club no es fa responsable de l’avituallament)

Es prega guardar silenci i respectar el medi ambient. Cadascú es farà càrrec de les seves deixalles.

Seguiu sempre les indicacions del guia i no perdeu mai de vista a la resta del grup.

En cas d’emergència crideu al 112.

En cas d’omplir-se totes les places, els socis tendran preferencia sobre els que no ho són.

Només els socis federats obtindran els avantatges de l’assegurança de la federació.

Cal estar en bon estat físic, per aquest motiu es recomana un entrenament periòdic.