DIUMENGE 1 DE DESEMBRE: IIIª MARXA DE COANEGRA

Amics de la Vall de Coanegra i les altres entitats que venim denunciant la reixa ilegal de Coanegra ja no sabem que fer per aconseguir una cosa aparentment tan senzilla com que la Conselleria de Medi Ambient executi la seva pròpia resolució.

Ens hem reunit amb directors generals de tres governs diferents, ho hem denunciat a tots els mitjans de comunicació, hem organitzat dues marxes amb l'assistència de més de 300 persones, hem demanat a l'ajuntament de Santa Maria del Camí que intervengui davant la Conselleria, hem entregat a la conselleria més de 400 firmes...

Recordem que estam davant una reixa que incompleix la Llei d'Aigues (tant l'estatal com l'europea), el Codi Civil i, fins i tot, la Constitució. Recordem també que la conselleria ja dictà una resolució de retirada l'any 2003 que va deixar caducar sense intervenir. La nova resolució de retirada, de l'any 2009 i que inexplicablement no es va publicar al BOIB, caducarà també l'any que ve. Ja s'acabaren fa més d'un any i mig tots els plaços per presentar recursos i la justícia dictaminà sentència en ferm de retirada de la reixa, retirada que hauria de fer la conselleria si, com és el cas, no ho fa la propietat.

El tema encara és més greu si tenim en conte que la vall de Coanegra està dins l'àrea d'esponjament de la zona declarada Patrimoni de l'Humanitat de la Serra de Tramuntana i que el camí de Coanegra és un camí inclòs en el catàleg de camins de Santa Maria del Camí i un camí públic del que hi ha referències del segle XIII.

Quins interessos defensa la Conselleria de Medi Ambient? L'interés general o l'interés d'un gran propietari amb molta influència?