“Pel que fa a l'oci nocturn, la Policia Local analitza com millorar encara més la seva tasca, mentre que la Guàrdi Civil s'ha compromès a tenir més presència en forma de controls de drogues i alcoholèmia”


“Aquest estiu serà d'aplicació la normativa del Parc Natural a Cala Agulla, i tant els responsables del parc com l'Ajuntament la farem complir” 

- Bones Manu. El primer de tot: des de l'inici de la legislatura vares assumir àrees tan importants i complexes com Medi Ambient i policia. Explica'ns com és dur àrees de tant de pes i què suposa gestionar tanta responsabilitat.
- Bé, al principi tot va ser bastant complicat, ja que són àrees molt fortes dins l'Ajuntament, i a més amb grans plantilles de treballadors. Però poc a poc hem anat agafant el control de cada àrea, i de moment es pot dir que la situació és positiva. 

- Tractem allò més recent. Fa unes setmanes Cala Rajada va ser notícia per diverses bregues a la zona d'oci nocturn, motiu pel qual recentment s'ha celebrat una Junta de Seguretat amb Policia Local, Guàrdia Civil i Delegació de Giovern per tractar el tema. Conta'ns quines han estat les conclusions i accions a realitzar que han sortit d'aquesta Junta.
 - Desgraciadament oci nocturn i bregues és una mescla que sempre ha exisit, però avui en dia amb els telèfons mòbils i les tecnologies exstents tenen més visibilitat i tot d'una bota l'alarma. I sí, fa poc s'ha reunit la Junta de Seguretat i s'ha parlat d'aquesta problemàtica. 
Podem dir que, respecte de la Policia Local ja hi ha una unitat nocturna que fa una bona feina des de fa anys, però arran de les bregues recents ens hem assegut i hem analitzat quins aspectes podem reforçar i com millorar el servei que s'està prestant. Per part de la Guàrdia Civil i de Delegació de Govern ens han dit que miraran de tenir més presència en tema de controls de drogues i d'alcoholèmia. Tot plegat sobretot de dijous a diumenge, que són els dies on a part dels turistes venen a Cala Rajada residents a altres municipis i es junta més gent.
En general, en qualsevol cas, treballam per tenir una vigilància encara millor que la que teníem.

- Pel que fa a discoteques i locals nocturns, se'ls ha demanat qualque tipus de col·laboració?
- Sí, ens hem reunit amb responsables de discoteques i bars de vespre i els hem explicat que si Ajuntament i locals nocturns van de la mà es podran evitar o minimitzar aquests problemes. Els hem demanat que si veuen un problema dins el seu local o en el cas que hagin de treure una persona violenta, que cridin tot d'una a la Policia Local, ja que en ser defora aquesta persona pot causar més problemes a altres llocs. 

- La temporada turística ja ha començat i per experiència sabem que en els mesos de juny i juliol solen venir grups joves de turistes que, en ocasions, causen alguna molèstia, en especial a Cala Agulla. A això s'hi han d'unir els indicats problemes a la zona d'oci nocturn. Tendrem durant l'estiu unes unitats de platges i nocturna per fer front a tot això?
- Si, la idea és tenir una unitat de platges, com s'ha tengut cada any. Respecte de Cala Agulla, no només es tractarà de controlar el tema de l'alcohol i dels grups, sinó que a més s'ha de recordar a la gent que a partir d'aquest estiu és d'aplicació la normativa del parc natural i no es podrà posar música a la platja. Totes aquestes accions es sancionaran.
Pel que fa a la unitat nocturna s'ha de dir que la unitat es passeja per tot el municipi ja que s'han de vigilar totes les poblacions i urbanitzacions. Però som conscients que la zona més problemàtica és la d'oci nocturn de Cala Rajada.

- La policia municipal ha de gestionar moltes contingències. A més d'allò que hem comentat també ha de fer front al trànsit urbà, a l'incivisme, vigilar tots els actes que hi ha a l'estiu, ocupació de via pública, etc. Creus que tenim una plantilla suficient per respondre amb garanties a tots aquests reptes?
- Sí, es tendrà una plantilla com la de l'any passat però amb la diferència que l'any passat, en els mesos forts de l'estiu, teníem tota una sèrie d'agents que estaven en pràctiques que enguany ja seran agents al cent per cent. Per tant tendrem més força a l'hora de gestionar la plantilla.
Pel que fa a l'ocupació de via pública per part de les terrasses de bars i restaurants, és cert que hi ha algunes queixes de ciutadans i vianants a zones concretes, i arran d'això me consta que el subinspector hi està treballant i que ja ha visitat algun dels establiments més problemàtics. 

- Darrerament sentim parlar molt d'ocupacions a distints edificis del municipi. N'hi ha tantes com diuen? Du la policia qualque tipo de control? Rebeu moltes queiexes dels veinats?
- Sí, es fa un control, però desgraciadament la legislació estatal és la que és. Efectivament, els veinats o propietaris solen cridar a la Policia Local quan hi ha una ocupació, però la major parts dels casos després es deriva a la Guàrdia Civil. El període de l'any en que n'hi sol haver més és de gener a març i és un problema que ve d'enrera. Ens trobam habitualment que no ocupen les cases només per viure-hi, sinó també per fer negoci.

 - Veurem prest el nou edifici o quarter de la Policia Local? En quina situació es troba el projecte?
- Si, el nou quarter es farà al Polígon Industrial, ja que és la solució més ràpida si volem aprofitar el romanent de tresoreria en que compta l'ajuntament. De totes formes som conscients de les dificultats que tendran residents i visitants per desplaçar-se fins allà per realitzar qualsevol tràmit, i per això s'està treballant per obrir oficines en els nuclis més poblats del municipi, com són Cala Rajada i Capdepera.
Pel que fa als terminis pentura és arriscat dir que estarà operatiu l'any que ve, però treballam perquè pugui estar al servei de la plantilla de la Policia Local el més aviat possible. 


Equip de govern de l'Ajuntament de Capdepera


- Passem a medi ambient, que és una àrea amb molt de pes: recollida de residus, neteja viària, salvament i serveis de platges, tenir cura de la natura en general, etc. Com estan funcionant els serveis de recollida de residus i de neteja viària? En els darrers estius hi havia algunes queixes sobre algunes zones de contenidors i buidatge de papereres.
- Faig una valoració positiva del funcionament dels serveis de recollida de residus i neteja viària. El cert és que escoltam molt a la gent, tenim un gran equip a Medi Ambien que fa una gran feina, i si hi ha peticions de la ciutadania que són factibles miram de posar-les en marxa. Després tenim el problema de l'incivisme i de gent que no empra els recursos com toca. En tot cas, des de l'Ajuntament i des de les empreses que presten els serveis es fa un seguiment diari i s'intenta tenir el municipi de la millor manera possible.

 - Hi ha alguna forma d'acabar amb l'incivisme que pateixen el nostre municipi i altres? O això és una qüestió que ja s'ha assumit com a incontrolable? Es poden prendre més mesures?
- El que feim és donar molta informació, informació diària, treballam molt les xarxes socials ja que la gent les segueix bastant. Després feim campanyes en els mercats i en els centres educatius, intentam fer arribar molta informació als més joves, ja que aquests després la transmeten a pares, padrins, etc. Quanta més informació hi hagi i com més facilitats donem per a tractar els residus millor aniran les coses.


Grup de regidors del Partit Popular a l'Ajuntament de Capdepera

- Aquest estiu s'estrenarà, per dir-ho de qualque manera, l'aplicació de les normes del parc natural. És possible una convivència pacífica entre el parc natural i l'activitat humana que hi ha per exemple a Cala Agulla? No sé si hi haurà algun tipo de coordinació amb el personal del parc.
- Sí, hem tengut reunions amb la direcció del Parc Natural i de fet ells tendran més presència a les zones del municipi compreses dins el seu perímetre per mirar de gestionar aquesta ampliaciò i, si és el cas, denunciar a qui incompleixi el PORN (normativa que regula els recursos del parc). Després, pel que fa a l'Ajuntment, tenim els nostres tècnics de medi ambient i els nostres policies, que faran un seguiment diari a fi de que es compleixi la normativa.

S'estava pendent també de la qüestió del nombre d'hamaques o gandules que hi haurà finalment damunt Cala Agulla, que recordem és de 500 en els darrers plecs aprovats però que s'estava a l'espera de la decisió final de Costes.
- No s'ha rebut encara la decisió o informe de Costes al respecte, però si no hi ha res de nou seran 400 les hamaques que finalment hi haurà aquest estiu.

- Mobilitat, també prou important. El primer de tot: tema aparcaments públics, tant a Cala Rajada com a Capdepera, una demanda recurrent dels ciutadans. S'està treballant en aquesta qüestió? Què ens pots contar?
- Sí, ara fa poc s'en va obrir un a prop de les Cases dels Mariners, i actualment estam gestionants diversos solars en el municipi per veure si és factible tenir més pàrquings municipals. De fet, esperam tenir tancades aquestes incorporacions abans del Mercat Medieval per així poder comptar amb ells durant aquests dies on venen tants de visitants amb els seus vehicles.

- Finalment, una de les qüestions que els dos partits que governau proposàveu en campanya és intentar peatonitzar (total o parcialment) algun carrer més al municipi. Es farà feina en aquest tema? O també l'ampliació d'ACIRES, no sabem si també ho teniu en ment.
- Sí, ens agradaria dur a terme diversos projectes que tenim pel que fa a convertir només per a vianants alguns carrers del municipi. Hi feim feina, ja que és una qüestió en la qual els dos partits que governam hi estam d'acord.
Pel que fa als ACIRES, més que ACIRES en sentit estricte sí estam treballant en la possibilitat de gestionar millor determinats carrers del municipi, en especial a Capdepera poble, ja que és la part del municipi on els residents tenen més problemes per aparcar.

- Per acabar, si vols afegir alguna cosa més que no haguem tractat. 
- Simplement demanar la màxima col·laboració a la ciutadania en el compliment de les normes, ja que és feina de tots tenir cura del nostre municipi.

Moltes gràcies i molts d'encerts!