" El que estam demanant és que es consideri aquest terreny per a ús únicament residencial, que es compleixi el que se va prometre als veïns i que estigui en consonància amb l’entorn".

 

La notícia de la urbanització del solar de Sa Pedruscada (de més de 22.000 m²) amb uns usos superiors als de la resta de la zona (al voltant del solar és residencial amb planta baixa) va mobilitzar a un bon nombre de veïns. Una d'elles va ser Trini Tarazaga veïna de a la zona i preocupada pel que poden fer en el solar i les conseqüències que pot tenir a la zona residencial de Sa Pedruscada. Parlem amb ella. 

- Trini, com i quan et vares implicar en aquest moviment veïnal?
- Jo estava assabentada de la reivindicació, però abans vull comentar que l'any passat de forma impactant, just l'un de setembre quan acabàvem la temporada vam veure arribar les màquines a fer les primeres tales en el solar. Aquest va ser el primer contacte amb el problema. Vaig cridar a la policia local perquè no sabia què passava, i quan vaig parlar amb els veïnats me vaig prendre consciència de la problemàtica del solar. La meva primera intenció va ser afegir-me i aportar la meva col·laboració. El cert és que els esdeveniments s'han anat precipitant i aquest estiu parlant amb els veïnats vam dir que havíem  de fer qualque cosa… i ens hem posar en moviment.
El primer que vam fer va ser constituir una plataforma i començar a fer feina, com recollida de signatures començar a fer renou per visibilitzar el problemes. Sabem que ho tenim molt difícil, però hem de lluitar perquè això serà destrucció total de sa Pedruscada. - Quin són els efectes negatius que provocaran aquesta gran urbanització?
- Jo deia en unes declaracions que aquesta és una construcció destructiva. Construeixen per destruir. Que ens destruirà l'entorn, és evident, i fa uns dies s'ho vaig comentar a la batlessa: és evident i això ho ha de veure tothom, que Sa Pedruscada no resistirà l'impacte d'una obra com aquesta, no resistirà una urbanització d'aquest tipus. Ni els recursos naturals, començant per l'aigua. Es evident que anem cap a períodes de sequera, amb talls d'aigua. Jo crec que aquest estiu  pot ser sigui el darrer sense talls d'aigua. Per tant si anem cap aquí, seguir insistint amb construccions d'aquest tipus amb macro-piscines, més piscines individuals i més i més gent demanant de molta aigua, que a més són segones residències.  Parlem de gent que majoritàriament no té consciència que aquí  els recursos són escassíssims i no hi ha consciència sobre els límits d'aquests recursos.
No crec que es pugui resistir l'increment de habitants, l'excés de cotxes… de fet ja hi ha un transit prou dens. Nosaltres vivim aquí des del 2007, els primers anys  podíem passar vetllades al nostre pati i ara (especialment després de la pandèmia) no podem suportar el renou de la carretera.
 

-  S'ha comentat que aquesta urbanització és una mena d'engany als veïnats. Les normes subsidiàries actuals permeten aquesta urbanització, el solar és una excepció pel que fa a edificabilitat en la zona, que ja va tenir una contesta veïnal que pensava que s'havia modificat i s'havia aconseguit l'objectiu… però no.
- És així, l'Ajuntament ha enganat als veïnats. Els veïns en el seu moment  van prendre cartes en l'assumpte, quan van ser conscients de la re-qualificació dels terrenys, i van lluitar i aconseguiren el compromís de l'Ajuntament que això es modificaria i tornaria a ser classificat com a residencial de planta baixa i pis com tota sa Pedruscada. I per això els veïns i veïnes han estat callats, sense dir res aquests darrers anys. Però això és un engany intolerable, per tant ara no podem quedar callats, amb els braços creuats. Hem de demanar responsabilitats, malgrat ser conscients que tenim davant altres polítics que no van ser els qui estaven, que hi ha altra gent al davant que han heretat aquests problemes. Li vaig dir a la batlessa: “el valor que té la política per canviar estes coses” . Són els polítics els qui poden revertir situacions tan greus com aquestes, prendre decisions i que si no ho poden impedir al manco puguin minimitzar els impactes destructius d'aquests tipus de construccions.


 
- Exactament la plataforma Salvem sa Pedruscada què demana?
- Ho diu el nom la plataforma: SALVAR SA PEDRUSCADA. El que estam demanant és que es consideri aquest terreny per a ús únicament residencial, que es compleixi el que es va prometre als veïns i que estigui en consonància amb l'entorn. Aquesta demanda suposa que es revisin les normes adaptant-les a la situació actual, que tinguin en compte que ens trobem en una situació d'emergència climàtica. Fa quaranta anys el clima no era com avui en dia, amb episodis de pluja torrencials que no són els que teníem fa quaranta anys. El terreny que es vol construir i convertir en km2 de ciment, és un pulmó que absorbeix milions de litres d'aigua cada vegada que hi ha una tempesta, que es troba vora el torrent de sa Pedruscada. Quan el terra desaparegui i es converteixi en una pista de ciment.. Què passarà? Bé, ho sabem. Per això, ara és el moment d'actuar, no després en patir les conseqüències. Afectarà les xarxes de subministraments, les xarxes de pluvials i aigües brutes, que ja es troben prou col·lapsades actualment.

- Quines activitats heu fetes i quines teniu previstes properament?
- En una fase inicial, prèvia a la constitució de la plataforma el que vam fer (d'una forma una mica tímida) un grup de veïns i veïnes vam anar a l'Ajuntament per sol·licitar veure el projecte, parlar amb un tècnic municipal... bàsicament per informar-nos. En aquest moment vam prendre consciència de la urgència i del drama i vam passar a la fase de constitució de la plataforma, recollida de signatures, hem obert un compte d'Instagram (demanem a tothom que ens segueixi, es diu @salvemsapedrusca), començarem a contactar amb mitjans de comunicació ... Quina ha estat la nostra sorpresa: en deu dies de recollida de signatures va arribar a prop de quatre mil (ara superada) i els mitjans de comunicació són els que s'han posat en contacte amb nosaltres. Ens hem vist una mica sobrepassats per la situació, i això ens anima a continuar lluitant. A partir d'una primera concentració de veïns i veïnes, en la que s'ha fet evident el malestar i la preocupació, hem decidit fer-nos sentir i fer difusió de les nostres peticions, contactar amb professionals en matèria urbanística que estudien la situació per veure si trobem la forma de minimitzar els efectes més negatius d'aquest projecte.

- Vols afegir alguna cosa més?
-  Avui ha estat un gran dia per a nosaltres. Si fa un mes ens haguessin dit que tindríem el suport que tenim en aquest moment, no m'ho hauria cregut. I per jo ha estat una bona notícia el missatge que ens transmeté la batlessa, que ens va atendre de forma informal, però amb molt d'interès (cosa que agraïm). Ens digué que els serveis jurídics de l'Ajuntament estan treballant activament per cercar qualque fórmula per veure què es pot fer formalment en el projecte... i això, de moment, ens ha tranquil·litzat un poc pel que fa als temps. Per a nosaltres el temps és important, tant per incrementar els suports i la difusió de les nostres demandes com per estudiar el projecte i cercar possibles solucions per minimitzar els efectes negatius.

Moltes gràcies Trini, seguirem de prop les vostres reivindicacions i el desenvolupament de la urbanització de Sa Pedruscada. Si voleu col·laborar signant el manifest, ens han deixat aquest enllaç amb codi QR