Revista Cap Vermell Juliol-Agost 1988 nº 91-92. Les entrevistades són Berta Liesegang, Maria Antònia Gomis i Catalina Alzina.

.


Com fou recollit per "Cap Vermell", el 22 d'abril es presentava públicament l'associació de Capdepera de Joventuts Musicals. En el seu moment prometérem que més envant ens n'ocuparíem més extensament d'aquella iniciativa, així que com que ens agrada complir les promeses i a més és de justícia dur a les nostres pàgines una gent tan emprenidora, avui entrevistam alguns membres de la dita associació, per parlar no d'un passat que gairebé no existeix sinó d'un futur força esperançador.

Les entrevistades són Berta Liesegang, Maria Antònia Gomis i Catalina Alzina.

PARLAU-NOS DEL NAIXEMENT DE JOVENTUTS MUSICALS A CAPDEPERA, UN POBLE TAN MUSICAL PER ALTRA PART, AL MANCO SEGONS ENS CREIM NOSALTRES.

Hi ha que dir que la iniciativa partí més de na Conxa Oliver que no de nosaltres. Na Conxa és vice-presidenta segona de Joventuts Musicals d'Espanya i presidenta de l'associació de Palma. Degut a la seva amistat amb n'Elionor Gómez-Quintero, havia mantingut diversos contactes amb gent de per aquí, amb nosaltres, per veure de muntar una organització local. A una primera reunió, amb caràcter més o manco formal, que tenguérem, hi assistí molt poca gent, i això ens va desanimar una mica, però després, a una segona reunió,
la cosa ja anàr millor. Això era el mes de març, i els aconteixements es desenvoluparen de manera tan ràpida que, com sabeu, en el mes d'abril ja ens presentàvem en públic. Ja tenim uns estatuts i tots els requisits legals per poder funcionar. I de fet funcionam. Amb moltes improvisacions, si voleu, amb molts de dubtes i vacil.lacions, però amb ganes de fer coses.

I QUI SOU ELS RESPONSABLES D'AQUEST ENDIUMENJAT?
Som Elionor Gómez-Quintero, Angela Massanet, Vicenç Nadal, Xisco Campins, Maria dels Angels Alzina, Pere Cortada, Esperança Gomis, Antònia Ballester, M Antònia Gomis, Catalina Alzina i Berta Liesegang. Això pot parèixer molta gent però realment qui més qui manco està molt fermat i no pot dedicar-hi massa temps, i a més hi ha molta feina per fer si les coses es volen fer ben fetes.

PARLEM UN POC DE L'ESTRUCTURA, DELS SOCIS, DELS PROJECTES...
Juventuts Musicals és una organització internacional que, respectant l'autonomia de cada associació local, actua amb uns criteris més o manco unificats. Nosaltres tenim com a principal objectiu la difusió de la música clàssica, principalment entre el jovent. A nivell de Capdepera i per ara, la nostra tasca consisteix en l'organització d'un concert mensual i en la captació de socis. Les dues coses van una mica lligades. Per ara en tenim uns setanta-cinc de socis, però n'hi ha bastants més que els manca algun requisit o que encara no han presentat el full corresponent, però que ens han promès la seva afiliació. Ells tenen dret a assistir a qualsevol concert que organitzi Joventuts Musicals o qualsevol lloc, amb el descomptes que l'organització fa per als seus membres. Així mateix, tenen dret a rebre una informació puntual de les activitats de l'associació i a assistir a les reunions, amb veu i vot. Les quotes són, 500 pessetes anuals els socis infantils, 1.500 pessetes els juvenils, i 2.500 pessetes els adults (a partir dels 31 anys). A partir de 5.000 pessetes anuals els consideram socis protectors. S'ha de dir que aquestes quotes són inferiors a les de les altres associacions.

TOT AIXÒ ESTA MOLT BE, PERO PARLEM DE MÚSICA, QUE SE SUPOSA QUE ES EL VOSTRE MOTIU D'EXISTIR.
Com hem dit abans, el nostre propòsit és el d'organitzar al manco un concert cada més. Alguns d'aquests concerts els hem agrupat sota la denominació de I Serenates d'Estiu i n'hem de destacar la participació del pianista Antoni Besses i l'Orquestra Simfònica de Joves A. Loewenguth. Però no volem que la nostra tasca quedi reduïda a l'àmbit dels concerts, volem també, en la mesura que això sigui possible, entrar dins les escoles, arribar a tots els al.lots, captar possibles músics i anar-los integrant dins el grup de joves intèrprets. Volem també obrir-nos als pobles veïnats ja que així, a nivell comarcal, es podrien fer moltes més coses, esbossar programes més ambiciosos.

UN PROBLEMA GREU AMB QUE DEVEU TROBAR-VOS ES EL DE LA INFRAESTRUCTURA...
Sí, en qüestió d'infraestructura no tenim res. Anam pel setè concert i estam improvisant contínuament. Hem estat a la Casa del Governador, a les esglésies de Capdepera i Cala Rajada, a l'església del Castell, a l'hotel "S'Entrador", a Sa Residència... A part de no comptar amb un teatre, tampoc tenim cap espai natural o histórico-artístic, com afortunadament tenen a altres pobles. Aquesta és una trava molt grossa per als nostres projectes, però esperam que la nostra presència estimuli, principalment l'Ajuntament, a la creació d'un espai per a audicions. Possiblement en el Castell es podria habilitar una zona per a l'estiu. A l'hivern hi ha Sa Residència que no s'utilitza i que té un saló molt adient per a concerts. S'hauria de mirar de poder disposar d'aquests llocs i de fet estam fent gestions per aconseguir-ho. Realment, nosaltres volíem esperar un any més per presentar-nos públicament, una vegada que aquests problemes estiguessin solucionats, o en vies de solució.

HEM CREGUT OBSERVAR QUE EN ELS CONCERTS QUE FINS ARA HEU ORGANITZAT NO SEMPRE HI HAN ASSISTIT TOTES AQUELLES PERSONES QUE SE SUPOSA QUE HI HAURIEN D'ASSISTIR, QUALITATIVAMENT PARLANT.
Realment, estam contents de l'assistència als concerts. Na Conxa Oliver, cada vegada que ha vengut, ha quedat gratament sorpresa de la resposta de la gent. Ara bé, pel que fa a algunes persones, sobretot joves que estudien música o que pertaneyen a alguna formació musical, hem de considerar que l'hàbit d'assistència a concerts s'adquireix amb el temps amb concerts. Fins i tot, hi ha gent que s'admira de que es faci pagar una entrada a un concert i no s'extranya d'haver de pagar per anar al futbol, per posar un exemple. Som conscients de que la música clàssica no és, salvant algunes excepcions, un moviment de masses, però aspiram a implantar-la cada dia amb més fermesa dins Capdepera. Aprendre a escoltar música, a seguir un programa, a guardar silenci i a mantenir un comportament general, és quelcom que s'ha d'anar adquirint com una part més de la nostra formació.

ENDAVANT DONCS AMB LA TASCA.
Gràcies. Ens fa molta il.lusió el repte, per bé que aquests mesos, que han estat molt intensos, han suposat que haguéssim de deixar, més de dues vegades, assumptes propis per dedicar temps a Joventuts Musicals. En alguns aspectes hem hagut d'improvisar sobre la marxa, sempre hi ha imprevists i els maldecaps no s'acaben. De qualsevol manera, és gratificant veure com dins el grup tothom deixa de banda actituds personals en bé de la idea que ens és comú. Hi ha hagut gent que s'ha sorprès de que ens poguéssim unir algunes
de les persones que formam part de la junta, però la música està per damunt personalismes i això és el que ens empeny. Joventuts Musicals de Capdepera, un intent seriós de superar horitzons localist'es per tal d'assolir fites importants en el camp musical del nostre poble. Aquesta és una gran oportunitat per demostrar-nos a nosaltres mateixos que el nostre és, realment, un poble que estima la música. Veurem.