El mural del projecte SOM-RIU es farà a Capdepera del 12 al 21 de junyEl projecte educatiu més novedós a Mallorca l'any passat fou sense cap dubte el PROJECTE SOM-RIU que dugué a terme el Centre d'educació especial JOAN MESQUIDA de Manacor i APROSCOM. Tots recordam el mural que varen fer a Son Servera. Cap Vermell informà exhaustivament del projecte i entrevistà l'artista grafiter Sath. Encara recordam el seu primer eslogan: "Ajuda'ns a contagiar somriures", o les paraules de Sath quan deia "El muralisme pot transformar una paret però també pot transformar la persona". El seu facebook ha estat un no aturar que ha contagiat l'emoció i les vivències d'un col·lectiu que no te gaure visibilitat i que en moltes situacions ens hauriem de questionar, fins i tot a nivell personal, que feim per afavorir la seva inclusió social.

Al cap davant d'aquest projecte hi ha dues responsables amb forts lligams amb Capdepera, Marga Platel i Inés Fraile. 
Marga Platel és la creadora i ànima del projecte SOMRIU. Directora incombustible al centre d'Educació Especial Joan Mesquida, a Manacor. Inés Fraile és la responsable de comunicació d'Aproscom Fundació. Dóna visibilitat a l’esperit Somriu. Fa fotografies, edita els continguts i gestiona les xarxes socials del projecte.
Les hem entrevistades per saber de primera mà com tendrà lloc la continuitat d'aquest projecte. Què és el projecte SOM-RIU?

És un projecte inclusiu que dona visibilitat a les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Evidentment és un projecte vinculat al mon de l'art perquè des d'APROSCOM i el Centre d'Educació Joan Mesquida sempre hem apostat per l'art com a una eina terapèutica i que és capaç d'oferir eines i possibilitats d'expressió al mateix nivell per a tothom.
Ja s'han fet en altres moments col·laboracions amb altres artistes, també s'han fet activitats amb altres centres i exposicions conjuntes i SOM-RIU és una passa més: dels mateixos alumnes va sorgir il·lusió d'experimentat una nova tècnica, que era la de l'esprai i tot això anava lligat als canvis que volíem fer des del centre educatiu en una nova metodologia que aposta per la inclusió social de les persones discapacitades i aquest projecte ens dona la visibilitat al propi centre i a la imatge que fins ara havíem donat.

 

Què volíeu fer i com va començar?

La imatge que donam va molt lligada amb el què som. I així ens posarem en contacte amb l'artista, que no el coneixíem personalment però ens agradava molt i va coincidir amb una sessió de treball amb el gerent on havíem explicat la idea que teníem i, a partir d'aquí, es desencadenen un cúmul de circumstàncies que concretaren el projecte. En principi, jo sabia que en SATH, en Sandro, vivia llargues temporades a Tailàndia i no m'hi volia adreçar per correu, idò aquell mateix dia el me vaig trobar a Son Servera i tal com som jo, me vaig presentar, li vaig contar el projecte i tot d'una: Cercam un artista com tu que domini aquesta tècnica ens agradaria comptar amb tu en aquest procés de canvi del centre a través d'uns al·lots que tenen curiositat i ganes per conèixer aquest mon. Ell tot d'una va captar el missatge i en el mateix moment ens va dir que sí. 

Com ho va plantejar ell?

El primer moment ja va dir que volia que els al·lots hi participassin i s'implicassin en tot el procés. No volia venir i fer una intervenció a l'escola per a vosaltres si no que venc a fer amb vosaltres.
Llavors quan tenguérem una reunió per concretar i planificar la feina. Jo li havia parlar de participació i visibilitat i ell va captar el missatge. I ell ja plantejar una idea, a ell ja feia temps que li havien oferit una paret a Son Servera per fer una intervenció i aquesta paret és ideal ja que li donaria molta visibilitat i per tant que havíem de sortir del centre.
Per replegar tota l'idea del col·lectiu, de que tenim un missatge positiu que som persones amb capacitats ell mateix ens va proposar el nom de SOMRIU.

Què destacaríeu de SOMRIU?

El millor de tot el projecte és la repercussió en els al·lots, la visibilitat social que es va aconseguir, l'autoestima dels professionals, la implicació de les famílies?
És una suma de tot. No te podria dir que és el millor. Tots els àmbits que acabes de dir han sortit beneficiats per igual. Però principalment ells, els al·lots per qui treballam ja que s'han sentit identificats amb el projecte, amb la persona de l'artista, els al·lots dia a dia a través de facebook, skipe, el seguien...amb treballs a l'aula,...vivien el dia a dia del projecte, de Sandro...ell també els entusiasmava, feien tallers amb ell.
A més, allò que va mantenir la flama encesa del projecte va ser el crowdfunding, aquest compromís de captar dia a dia l'interès i la il·lusió de la gent per tal de que col·laboràs econòmicament en el projecte feia que també ens véssim obligats a explicar com anava la feina. N'Inès cada setmana publicava una foto i una notícia, destacava un protagonista, llavors també missatges,...tot això li donà una primera visibilitat. Llavors fou la gent qui ens vengué amb propostes d'accions que fossin a benefici del projecte. Tot plegat amb la imatge del logo que és molt potent...i ja va ser un no aturar.

I en acabar a Son Servera...

 En ser a la mitat del projecte ens adonarem que sols no havíem fet res mes que començar, veiem que aquesta visibilitat continuàs, sobretot en els municipis on tenim els nostres alumnes. Perquè cada municipi pugui tenir el plaer de comptar amb un mural d'aquesta envergadura i qualitat. I sobretot per donar visibilitat donant un missatge inclusiu i que a més tot això estigui identificat amb persones que coneixen.
A partir d'aquí, quan la gent va veure el resultat de tot el procés hi ha haver diferents municipis interessats i nosaltres pensarem que era molt interessant que tot això es pogués continuar estenent. També teníem clar que no podíem fer una campanya crowfundig cada vegada. Per tant calia una altra mena d'organització.


Enguany es farà a Capdepera, com ho teniu planificat?

Ens hem reunit a l'Ajuntament que ens ha aprovat un pressupost per part de dur-ho a terme. Es farà a Cala Rajada, al pàrquing del Centre Cap Vermell. A més ja que és un projecte educatiu i inclusiu ens feia ganes que estàs vinculat a les escoles del municipi. Per això anàrem a fer una presentació als centres per explicar i donar a conèixer el projecte i plantejar-lis la possibilitat de compartir aquest moment i aquestes activitats amb ells. La seva resposta ha estat molt positiva i tots col·laboraran. Ho faran els sisè de s'Alzinar i s'Auba i el primer d'ESO de l'institut. Primer es farà la presentació als alumnes explicarem en que consistirà l'activitat i llavors, el mes de juny, es farà el taller amb els alumnes al mural. Serà dia 16 de juny.
Sandro començarà el mural dia 12 i acabarà dia 21.
El compartir la feina amb les escoles de Capdepera significa una passa més, l'any passat ho fèiem sols però enguany ens hem plantejat compartir el projecte. El mural serà una iniciativa nostra però la feina serà de tots. No podem demanar més inclusió.

Quins detalls o anècdotes podeu contar del projecte?

Som un equip de tres persones, hem fet feina a distància però amb una gran coordinació i eficàcia; hi ha hagut una complicitat molt gran, i pensam que ha estat perquè no hem viscut molt intensament. La resta del professorat s'ha implicat moltíssim hi ha una professora que coordina les activitats amb n'Inés. Una setmana havíem de preparar cartells, l'altra atendre a mitjans, altra anar a fer una ruta per conéixer l'obra de Sandro....

 

El projecte "SOM-RIU", la visibilitat mural d'aquells que tenen poca visibilitat

 

Què ha suposat per als al·lots en quan a la seva autoestima?

El millor és demanar-lis a ells directament. Però quan a l'autoestima ha estat molt important, el màxim, ja que a ells els encanta mostrar el que són i els que són capaços de fer. S'han sentit molt importants identificant-se amb unes activitats tan visibles. Tots. Dels 79 alumnes tots han participat. Ningú no ha quedat fora poder fer alguna cosa.

Parlàveu de la imatge potent, heu treballat amb vídeos i heu fet una vertadera campanya de projecció d'una imatge, d'un col·lectiu que la societat habitualment arracona i no els dona gaire visibilitat...

Sí, també hem participat en uns premis de màrqueting educatiu i de 250 propostes quedarem entre els 7 finalistes. Estam molt moments perquè no ens ho esperàvem.
Amb tot això volem canviar la imatge en positiu de les persones amb discapacitat. Eliminar barreres. Fugim del concepte assistencial i fer donar a conèixer persones amb els mateixos drets i necessitats que la resta de la població. Però amb altres ritmes.

 

Com veis el futur? A més de fer murals a altres municipis...

Ens agradaria treballar la dimensió artística a tots els nivells creim que hi ha en aquesta línia molt per recórrer. Som-riu no pot acabar, tendrà molt recorregut.

 

Bé, esperam que contagieu molts somriures. I que nosaltres també poguem ajudar a contagiar els somriures a través de vosaltres amb el seguiment dia a dia aquest súper projecte. Esperam que Capdepera es bolqui en aquest riu groc de somriures i que traspui la complicitat a cada instant.

Acabar dient que a Ca na Rafela i a S'Ànima podeu comprar camisetes i dessuadores amb el logo tan preciós d'aquest projecte.

D'acord. Moltes gràcies. Comptau amb nosaltres!


El projecte artístic que "SOM-RIU" inaugurat a Son Servera

Si voleu aprofundir més en aquest projecte llegiu aquest llibre sossier on expliquen detalladament tot el que feren l'any passat en aquest pdf: