Uns dels vídeos més exitosos de Cap Vermell (més de 16.700 visites).
L'any 2008 (any que s'aplicà per primera vegada la quota de les 30 caixes per embarcació i dia)  embarcàrem amb en Pere, en Joan i en Pere Andreu Fuster a bordo de l'Hispaniola 2000.