Diguem visca Sant Antoni!


Tal i com estava previst, el dissabte dia 15 i com a preludi de la picarolada, va ser presentat a Capdepera el llibre Diguem visca Sant Antoni, de Francesc Vicens Vidal. Amb presència de l’autor, dels membres de l’Obreria i de nombrós públic, l’acte va ser pintroduït per l’obrer Miquel Lliteres “Sua”.

 

El musicòleg Francesc Vicens va oferir una interessant dissertació sobre la festa de Sant Antoni i el seu profund arrelament en els distints pobles de Mallorca. Es va referir a diversos  nivells de la festa, segons les característiques de cada lloc, ja que, segons va dir, es tracta d’una celebració que, a partir d’uns elements unitaris i comuns, es manifesta distintament segons la idiosincràsia de cada poble. Es va referir igualment a la permanent evolució d’aquesta efemèride i la seva capacitat d’adaptació, a partir d’uns orígens religiosos i agraris, fins arribar a un present presidit per una economia de serveis i en què al figura dels dimonis ha anat prenent protagonisme a la de Sant Antoni. Els elements característics – cavalcades, foguerons, cançons i glosses, música... – varen ser igualment posats sobre la taula per l’autor de Diguem visca Sant Antoni.

 

Ara, del que es tracta és de llegir el llibre.