#quesantAntoninopassidellis

Hem començat a veure camisetes i mocadors penjats de balcons i finestres. Aquest és l'esperit: Que sant Antoni no passi de llis! 

Així com rebrem més fotografies, les afegirem a aquestes.