El número del sorteig de la porcella

a Cala Rajada es el 1.144.

Salut i visca Sant Sebastià.El nombre guanyador de la porcella de Capdepera és el 2.829

El guanyador de la porcella de Capdepera, en Koni.Visca Sant Antoni.