PREGÓ DEL CARME
JUNY 2023

Bon vespre a tothom, agrair a l'Associació de Festes del Carme pel seu esforç i la seva comprensió.

Som n'Elionor Gómez-Quintero Garau m'han convidada per fer el pregó, perquè la nostra Coral S'Alzinar des de molt de temps enrere acompanya al pregoner del Carme a encetar la festa.

Som de Capdepera. De nina vaig viure a Cala Rajada a l'Avinguda Argentina devora l'Hotel Corona. El meu passeig era vorera de mar de ca nostra fins a Son Moll, allà estava ple de cases senyorials amb jardins i terrasses que feien goig. Cap a l'altre costat hi havia Sa Plageta, a devora Can Maia i ben davant l'Hostal Can Tòfol. Aquest era el camí per on passava cada dia per anar a l'escola a Ca Ses Monges amb Sor Trinidad.

Després pujàrem a viure a Capdepera, el passeig canvià. Ara era amb tota la guarda d'amics, i en diumenge, que davallàvem cap al camp de futbol, que estava a l’entrada de Cala Rajada i s’anomenava El Campet, que estava ubicat dins Ses Rotges. Aquell camí, és el de l’Avinguda Juan Carlos I, i quan els ametllers estaven florits, era una meravella.

Quan me vaig casar, vaig tornar a viure a Cala Rajada, en el moll, on hi varen néixer les meves filles les quals estan batiades a aquesta Parròquia de la Mare de Déu del Carme. Els primers alumnes que vaig tenir foren d'aquí.

Per feina, vàrem pujar una altra vegada a Capdepera. L'APA de l'escola S'Alzinar em va contractar com a mestra de música on vaig formar, entre altres conjunts, una petita coral.

Al curs 1981-82, vengueren un grapat de mestres, uns dels quals fou en Miquel Perelló, director de l'escola, que em va comunicar que havia d'anar a una reunió a Palma per parlar d'una trobada de coral que hi havia d'haver a Alacant.

Allà hi va haver el delegat de cultura en Mariano Isasi i com a directors de Corals en Joan Company, en Gori Marcus i el Pare Toni de Sant Francesc, dels quals no en coneixia cap.

Com a anècdota... me varen demanar:

 -Sa teva coral és de veus blanques o mixtes?

Jo vaig fer - Mmmmmm!- Perquè encara no la teníem ...ni muntada!

Després d’una llarga xerrada, arribaren a un acord i en Joan Company em va dir:

 -Lienor, hi anirem tu i jo.

D'aquella reunió sorgir l'inici de la Coral S'Alzinar. Ens posàrem mans a l'obra en Miquel Perelló, pares, mestres, alumnes i jo amb les tres cançons que havíem de presentar. Començàrem a assajar, per anar a Alacant dia 6 de febrer del 1982.

Cantàrem:

Amor que tens ma vida ¡

Ay Linda Amiga!

Cançó de beure.

Després del concert ens varen felicitar, va ser tot un èxit. De fet, mai s'ha aturat de cantar.

Vull recordar els que ja no hi són. En Vicenç Nadal, des del primer moment fou l’ànima de la coral i el president durant molts d'anys. També, recordar l'esperit alegre de na Juanita Adrover i en Tòfol Sureda qui ens va obrir ca seva per anar a assajar durant molt de temps. Tots tres bons cantaires i amics.

Des que la Comissió de Festes ens va convidar a acompanyar el pregoner, no hem falta mai a aquesta cita tan important. Segons pareix, la data més antiga de la qual disposam, és la del pregó del Carme de 1989. És a dir, enguany fa 34 anys.

Dins la trajectòria de la Coral s'Alzinar hi podem trobar:

Totes les festes populars del nostre municipi, Santa Cecília, Nadal, Pasqua, Mercat Medieval, el Dia Internacional de la Música, concerts per al turistes, etc...

 Sempre acompanyats de la nostra excel·lent pianista Maria Antònia Gomis. A vegades, de músics i de les altres coral del nostre municipi, la Coral Gabellina i la Coral Sol Naixent. Recentment, l’Escola de S’Alzinar juntament amb l’Escola Municipal de Música, ens varen convidar a col·laborar a una cantata.

Hem realitzat nombrosos concerts per molts de pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i, a més, de la Península. Inclús hem anat a Anglaterra de la mà de na Sally, la nostra actual presidenta.

La Coral S’Alzinar ha dut el nom de Capdepera per tot arreu.

Hem participat a les trobades organitzades per la Federació de Corals de les Illes Balears i hem cantat amb corals d'altres municipis.

Hem actuat amb la Camerata Orquestra de Llevant , amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i amb el Centre Cultural Banda de Música de Capdepera, a més d’altres formacions instrumentals de tota mena.

El nostre ampli repertori inclou música popular, cançons del renaixement, clàssiques, modernes, música sacra, misses, sarsuela, opera, espirituals negres, musical, etc...

L'any 2000, patrocinat per l'Ajuntament, vàrem participar amb altres formacions musicals del municipi a l'enregistrament del CD «Música Avui».

A l’any 2008 junt amb altres corals, entre elles la Coral Gabellina, en l’enregistrament del CD «La Música de los Pueblos».

Vull donar les gràcies a tots els presidents: A en Jaume Fuster pintor, escriptor i compositor; a na Bàrbara Femenias que com a professional ens ha fet tècnica vocal i amb la seva magnífica veu col·labora amb nosaltres; a en Luís Cerrada, professor; i a la nostra actual presidenta Sally, sempre tan activa. I a aquells que han format part de les Juntes, destacant sempre la seva bona predisposició. Tots cantaries.

I als qui han passat per la coral, sobretot, als que tenim aquí present que han fet possible amb la seva il·lusió i constància que avui poguem estar entre vosaltres. És un plaer i un honor que els pugui dirigir aquesta nit.

Cal fer una menció especial als qui participaren en el primer concert i que avui encara estan en actiu. Són na Maria Antònia Gomis, na Bàrbara Femenies, na Xisca Estarellas i en Pedro Llabata, qui amb la seva veu ha donat vida a molts de personatges de sarsueles.

Són 41 anys que aquesta coral ha format part de la meva vida, aprofit per expressar, públicament, la meva gratitud pels moments que he compartit amb tots vosaltres: assajos, concerts i bauxes, a Can Juan Llabates.

Don les gràcies a la meva família, en especial al meu home, per la seva paciència.

El cant coral m'ha donat la sensació que els anys no han passat per a mi, quan en realitat no és així.

Per acabar ho faré amb unes paraules que va dir un psicòleg:

“ Si sabíem el bé que ens fa cantar amb una coral, tothom hi cantaria.»

(La Coral S’Alzinar canta Damunt Sa Torre Cega).

 -Visca la Coral, visca Cala Rajada i visca Ses Festes del Carme