L'única comunicació presentada de les Illes.Celebrat de l'11 al 13 de maig, aquest Congrés plantejà l'aplec de noves experiències i nous horitzons pel que fa al patrimoni immaterial.

Un Congrés organitzat pel projecte de recerca sobre Patrimoni Immaterial (PINMAT) i el Grup de Recerca d’Antropologia en Patrimoni (GRAP), que, a més compta amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, Sevilla i del País Basc.

Aquest Congrés online tenia com a objectiu abordar diverses qüestions relacionades amb la recerca i la gestió del patrimoni cultural immaterial (PCI) des d’una perspectiva internacional, amb especial èmfasi en els seus aspectes socials, polítics i econòmics.

El Congrés ha volgut reflexionar sobre les diferents dimensions del Patrimoni Immmaterial: la seva salvaguarda, les seves possibilitats turístiques, les experiències de bones pràctiques en la seva gestió, la seva musealització i els seus reptes de sostenibilitat, entre d’altres.

Quan a la comunicació "La festa de l’Alei-alei: foc, infants i Nadal a Capdepera" presentada per Joana Colom, Pere Orpí i Pere Cortada, causà molt bona impressió per ser una festa tan "senzilla i emotiva", tal com qualificaren a les posteriors preguntes, i els donaren l'enhorabona per recuperar un patrimoni tan valuós.

Han estat 178 comunicacions en 12 simposis diferents:

Simposi 1: Sostenibilitat cultural: PCI creant benestar.

Simposi 2: Turisme 3.0. El patrimoni cultural immaterial al centre de l’experiència turística

Simposi 3: Bones pràctiques en socialització del patrimoni cultural immaterial

Simposi 4: Enfocaments decolonials per al patrimoni immaterial.

Simposi 5: Estratègies digitals per a la posada en valor del PCI: xarxes socials, museus virtuals, e-inventaris.

Simposi 6: Aproximació interseccional al PCI.

Simposi 7: La musealització del patrimoni immaterial

Simposi 9: Patrimoni biocultural: estratègies per posar en valor enfront de les crisis emergents.

Simposi 10: Polítiques de gestió del patrimoni immaterial: polítiques públiques, paper de les associacions, governança i participació.

Simposi 11: Casos etnogràfics de PCI

Simposi 12: El patrimoni cultural immaterial en l’ educació formal i no formal.https://www.ub.edu/congrespci/ca/