El text és de Pere Orpí Ferrer i les il·lustracions de Pep Esteva Nicolau.
La podeu descarregar d'aquesta pàgina fulla a fulla o en PDF vertical o horitzontal i imprimir-ho.

Edició a cura de l' Associació Cultural Cap Vermell, l'Obreria de l'Esperança i l'Associació Empresarial Gabellina amb el suport de l'Ajuntament de Capdepera

Una auca és una història pictòrica pròpia de la cultura catalana que sol representar un esdeveniment històric, una biografia, una llegenda, una institució, o altres temes. Tradicionalment consisteix en 12 imatges encasellades en vinyetes, cada una de les quals va acompanyada per versos de dues o quatre línies al peu de cada vinyeta. A diferència dels còmics, les auques es presenten sempre en una sola pàgina, tot i que la similitud artística és evident. Són una forma d'expressió de la literatura folklòrica tradicional catalana.

Enguany no es podrà celebrar l'Alei-alei donat que la normativa del Govern Balear a qui s'ha consultat diu:

"El punt 7 de l’apartat II de l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s'estableixen els nivells d’alerta sanitària i s'aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 (BOIB núm. 201 de 28 de novembre de 2020) estableix que:

7. Festes populars:
La realització de festes populars s’ha de dur a terme d’acord amb el que s'estableix per a cada nivell d'alerta vigent en cada unitat territorial:
- Nivell 0 i 1: les festes populars es poden dur a terme seguint de manera estricta els protocols específics per a activitats culturals per al nivell d'alerta sanitària corresponent.
-Nivells 2, 3 i 4: es prohibeix la realització de festes populars"
Per això aquesta setmana es farà arribar l'auca als centres educatius del municipi, a SOM AQUÍ GABELLINS i a tothom que vulgui disposar d'ella, per tal que es treballi en la seva lectura i il·lustració. I dia 22, es farà una presentació, seguint la normativa COVID, mostrant la feina feta a les escoles.

Certament els versos de Pere Orpí Ferrer són preciosos i les il·lustracions de Pep Esteva Nicolau són molt expressives. Juntament amb el grup organitzador de l'Alei-alei han arrodonit una feina que ben segur tindrà molt recorregut. 

Aquesta feina servirà per tal que la comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca declari l'any que ve l'Alei-alei com a festa d'interès cultural. De fet, el Consell ja ha ens convidat a fer una ponència sobre la festa al V SIMPOSI DELS FOCS FESTIUS DE LA MEDITERRÀNIA.


Presentarem l'AUCA diumenge dia 20 a les 17h al teatre de Capdepera

Aquí teniu totes les escenes. També les vos podeu descarregar d'aquesta pàgina fulla a fulla o en PDF vertical o horitzontal i imprimir-ho.impressió horitzontalimpressió vertical