...i ens recorda els intensos moments del Mercat Medieval