Tengué lloc al teatre pel risc de pluja al llarg de tot el diumenge8.