Bases del Concurs de naracions curtes "Ploma de Ferro 2007"

  DESTINATARIS

El concurs va adreçat a persones majors de 18 anys.

REQUISITS

- S’han de redactar en llengua catalana.

- Han de ser originals i inèdites; la temàtica és lliure.

- No s’hi poden presentar narracions que ja hagin estat presentades o premiades en altres concursos de narrativa curta.

- Cada autor/a només podrà presentar un màxim de 2 obres.

- L’extensió màxima de les narracions és de 10 fulls mecanografiats per una sola cara, a doble espai i amb un tipus de lletra de mida 12.

- Les narracions que no respectin aquests requisits quedaran fora de concurs.

- Les persones guanyadores del concurs hauran de formar part del jurat en la propera edició.

 

TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ

Les narracions s’han d’enviar per correu ordinari a l’adreça següent:

Servei d’Assessorament Lingüístic

Ajuntament de Capdepera

plaça des Sitjar, 5

07580 Capdepera (Illes Balears)

 

Cada narració s’ha d’enviar en un sobre tancat que contingui la següent documentació:

- una còpia impresa de la narració.

- una còpia en suport informàtic (CD o disquet).

- butlleta d’inscripció degudament emplenada i tancada en un sobre a part.

 

El termini de presentacions serà fins dia 14 de juliol de 2007 (divendres).

 

PREMI

S’estableix 1 únic premi de 900€ més publicació de l’obra guanyadora i 2 accèssits (1 dels quals es destina a autor/a local), que no obtenen quantia econòmica, però sí dret de publicació.

 

PUBLICACIÓ OBRES GUANYADORES

- Les obres guanyadores passaran a formar part del fons municipal en una publicació que cada 5 anys edita el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Capdepera amb les diferents obres guanyadores.

- Les obres que no siguin premiades es podran recollir al Dept. de Cultura de l’Ajuntament durant el mes de setembre 2007.

- Una vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament disposarà de les obres de la manera que consideri oportú.

 

JURAT

- El jurat estarà format per persones de l’àmbit cultural i literari de les illes Balears i del municipi.

- Podrà declarar desert algun dels premis, si ho considera oportú.

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització d’aquests premis.

- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que estableixen aquestes bases.

 

LLIURAMENT DE PREMIS

Els premis es lliuraran durant les festes de Sant Roc i Sant Bartomeu 2007 i s’avisarà del dia i l’hora oportunament.

 

Per a més informació contactau amb el:

 

Servei d’Assessorament Lingüístic

www.ajcapdepera.net

971 819201 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.