Cada dia, una poetessa gabellína ens ofereix la seva obra


TRISTESA
 


Sent que la tristesa
mon cor va amarant,
els ulls guspiregen
a punt de plorar.

El cel ple d'estrelles,
la nit va passant,
esper ja l'albada,
el sol i un cel blau.

Jo estim, tristesa,
tu me dones pau,
estim les estrelles,
el sol i un cel blau.

Jo estim la vida
que va canviant,
tempesta i bonança,
desig sentir pau.


Joana Colom, del disc Vivències, 2009.