A més de l'exposició col·lectiva es convidà a participar en una obra comuna que també està exposada

Un col·lectiu de vuit artistes han aportat la seva obra. En principi sorgeix des d'un col.lectiu fenemí per tal de celebrar el dia de la dona treballadora, però enguany ho han obert a tothom que ha volgut participar. A la sala petita trobam una mostra diversa i molt interessant.
Però la proposta més novedosa era l'"action painting". Una poposta que va convertir a tot el públic en artista. Tothom, amb esponja, pinzell o dit, deixà la seva emprempta pictòrica. Tot i la sorpresa inicial i animats pels artistes l'ambient de reticència inicial es va superar i, una vegada oblidats els prejudicis, es creà un ambient on es desfermà l'expressió plàstica i va fluir l'esperit creatiu.
Prova del bon ambient regnant fou que el taller s'allargà més enllà de les dues hores. Els resultats estan penjats a la sala gran on s'oferiexen les eines per si algú s'hi vol afegir. 

Dimarts dia 3 de març es farà un taller amb els al.lots d'APROSCOM i dimecres dia 4 es tornarà a repetir l'acció a mode de cloenda (ja que els dies 6, 7 i 8 de març traslladen les seves activitats a Artà)També esmentar la intervenció artística als vidres de la cafeteria del Centre Cap Vermell feta per Leticia Muñoz.