Entre la tendresa i l'humor, la sinceritat i l'anécdota. Gustavo i Coronado, paraules de mestre.
.